sk

ako sa mení úhrada zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta pri zmene ceny lieku?

Výrobca lieku A znížil cenu lieku, preto bolo možné znížiť úhradu zdravotnej poisťovne aj doplatok pacienta.

graf: Úhrada zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta pri znížení ceny lieku - príklad:

Po znížení ceny lieku poisťovňa aj pacient platia menej. Výrobca lieku B nereagoval na zníženie ceny lieku A, ktorý je rovnocenný s liekom B. Preto je doplatok pacienta pri lieku B vyšší.

graf: Úhrada zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta pri lieku s rovnakou účinnou látkou, ktorý na rozdiel od lieku A neznížil cenu:


Druhý výrobca cenu lieku neznížil, preto poisťovňa platí menej a doplatok pacienta je vyšší.
Porovnanie doplatkov pacientov pri rovnakých liekoch s rôznou cenou lieku v lekárni. Liek s najnižšou cenou má najnižší doplatok, liek s najvyššou cenou má doplatok pacienta najvyšší.

graf: Porovnanie výšky doplatku u rovnakých liekov podľa ceny v lekárni:
 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png