sk

čo je to kategorizácia liekov?

Kategorizácia liekov je proces určovania výšky úhrady zo zdravotného poistenia. Kategorizácia určuje, či bude liek na základe zdravotného poistenia uhrádzaný v plnej výške alebo len jeho časť. Zároveň stanovuje, aká časť ceny lieku bude uhradená zo zdravotného poistenia. Zvyšnú časť z ceny lieku platí pacient ako doplatok.
Zákon o Liečebnom poriadku zriadil Kategorizačnú komisiu, ktorá sa skladá z troch zástupcov Slovenskej lekárskej spoločnosti, piatich zástupcov zdravotných poisťovní (z každej poisťovne jeden zástupca) a z troch zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR. Komisia určuje výšku úhrady za liek zo zdravotného poistenia na základe odborných kritérií a podľa ceny, akú navrhol výrobca. Odborné kritériá sú uvedené v zákone o Liečebnom poriadku.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png