sk

ZOZNAM EVIDOVANÝCH LABORATÓRIÍ K 16.12.2020

Zoznam

evidovaných laboratórií vykonávajúcich kontrolu čistenej vody ako pomocnej látky pre lekárne

podľa platnej verzie metodického pokynu MP 117 vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

 

Názov a adresa evidovaného laboratória

Kontrola čistenej vody

Evidované dňa:

EKOLAB s.r.o

Napájadlá 17

040 12 Košice

Mikrobiologická

Fyzikálno-chemická

21. 07. 2015

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Špecializované laboratórium 1 chemických analýz

Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz

Zdravotnícka 3

058 97 Poprad

Mikrobiologická

Fyzikálno-chemická

29. 04. 2015

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Prešove

Oddelenie chemických analýz vôd

Oddelenie mikrobiológie životného prostredia

Hollého 5

080 01 Prešov

Mikrobiologická

Fyzikálno-chemická

23. 07. 2015

ALS SK, s.r.o

Kirejevská 1678

979 01 Rimavská Sobota

Mikrobiologická

Fyzikálno-chemická

16. 12. 2020

 Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png