sk

Zoznam pestovateľov maku k 18.1.2011

Názov/Meno Adresa
ADAMČO Andrej Hraň, SNP 280
AGRA - CAK Veľké Úľany, Nám. Slobody 580/7
AGRIKO - JANUŠKA Milan, Ing. Pochabany, č. 105
AGRO - SLUŽBY Horné Saliby, č. 433
AGRO OR Gyňov, Hospodársky dvor Gyňov 193
AGROGARANT  Bratislava 3, Račianska 72
AGROHAR Nový Ruskov, Lipová 187/10
AGROMAČAJ, s.r.o. Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 455
AGROSID, a.s. Gabčíkovo, Pastuchovská cesta III/4053
AGROSPOL SLOVAKIA s.r.o. Bušince, Olováry - Potočok 187
AGROSTAAR KB Kráľov Brod, č. 2
AGROVARIA export - import Štúrovo, Hlavná 49
ÁCS Dvory nad Žitavou, Jilemnického 3
BALCOP TOROK Jozef Báb, č. 468
BRUSZI Jozef, Ing. Búč, Dlhá 402
BUMÁK Mužla
CHOFAM, s.r.o. Košice I., Južná trieda 117
ČECHOVIČOVÁ Gabriela Cífer, miestna časť Jarná 14
DUČAGROS Kožuchov, č. 63
FARMA POD SKALOU Krásno, č. 150
GAJDOŠ Stanislav Žabokreky nad Nitrou, Nižňanského 464
HEGEDUS Arpád Dunajská Streda, Športová 1532/2
HONYI Ľudovít Tekovské Lužany, SNP 250/35
JSL s.r.o. Liptovský Mikuláš, Družstevná 6
KOLLÁR Ladislav Ing., SHR Demandice, č. 399
KOSIČANKA - HORVÁTH Anton Hronské Kosihy, č. 66
KSZ - Fortis Dunajská Streda, Nová Ves 2227/42
LEŠKANIČ Ján Nový Ruskov, Lipová 188/30
LM FARM - MIKLOVIČ Ľuboš, Ing. Hlohovec, Fraňa Kráľa 54
LOVECKÝ Pavel, Ing. - samostatne hospodáriaci roľník Zemianske Sady, Hlavná 56
LUPOL, spol. s r.o. Lukáčovce, č. 188
MIKLA Miloš Nevidzany, Nevidzany 90
OLIVEX Dunajská Streda, Kukučínova 457/32
PD OROSZKA Pohronský Ruskov, Kolónia
PESTOVATEĽ MAKU  Jasenie, č. 204
PÉM Bálint, Ing. Patince, Hlavná 16
Poľnohospodár, a.s. Nové Zámky, Komjatická 67
Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 387
Poľnohospodárske družstvo Bolešov
Poľnohospodárske družstvo Kukučínov, č. 22
Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce Čakajovce, č. 200
Poľnohospodárske družstvo Gbely, a.s. Gbely, Petroveská 1402
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Hlohovec, Nitrianska 109
Poľnohospodárske družstvo POHRONIE Želiezovce Želiezovce, SNP 131
Poľnohospodárske družstvo Senica Senica
Poľnohospodárske družstvo Sokolce Sokolce, Roľnícka 64
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Tvrdošovce, Szechényiho 10
Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch Ohrady
Poľnohospodárske družstvo vlastníkov Ľubá
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Veľké Blahovo
Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove Zlatná na Ostrove, č. 456
PPD Trhové Mýto Trhová Hradská, Dolnobárská 407
Roľnícke družstvo Petrova Ves Petrova Ves
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO Rumanová Rumanová
Roľnícko-obchodné družstvo SKALICA, a.s. Skalica, Zápotočná 5
RÓZSA Pavel Kajal, Kajal č. 472
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Trieda A. Hlinku 2
STROJ-SERVIS Trhová Hradská, Zelená ulica 334/42
Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s. Horná Streda
ŠVECOVÁ Elena Podlužany, Podlužany 15
TANKÓ Štefan Nižná Pokoradz, č 52
ÚSVIT pri Dunaji, poľnohospodárske družstvo Dunajská Lužná, Košariská 192/42
VRBA Tibor, MVDr. Šurany, Suvorovova 26
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Kolíňany, Hlavná 561
Výskumno - šľachtiteľská stanica Malý Šariš Malý Šariš, č. 221
Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš, Pstruša
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská c. 122
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany Piešťany, Bratislavská cesta 122
ZDRUŽENIE AGROPODNIKATEĽOV, DRUŽSTVO Dvory nad Žitavou, Veľká komárňanská 5
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png