sk
Reg číslo Kód Liek / Účinná látka Doplnok Držiteľ Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 40418 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 320(40x2x4)x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC-klin.bal.) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 40417 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 160(20x2x4)x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC-klin.bal.) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 40415 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 80(10x2x4)x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC-klin.bal.) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 40414 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 100x4 mg (fľ.HDPE) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32639 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 90x4 mg (fľ.HDPE) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32638 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 30x4 mg (fľ.HDPE) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32644 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 280x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 40413 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 98x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32643 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 84x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32642 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 49x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32641 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 28x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 40412 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 14x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0149/04-S Kód 32640 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 4 mg Doplnok cps pld 7x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0148/04-S Kód 40411 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 2 mg Doplnok cps pld 320(40x2x4)x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC-klin.bal.) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
Reg číslo 73/0148/04-S Kód 40409 Liek/Účinná látka DETRUSITOL SR 2 mg Doplnok cps pld 160(20x2x4)x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC-klin.bal.) Držiteľ PFI-BE-3 Platnosť
  • 1
  • 2
eu-flag.png sk-flag.png