sk
Reg číslo Kód Liek / Účinná látka Doplnok Držiteľ Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37383 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 280x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37382 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 98x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37381 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 56x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37380 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 50x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37379 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 30x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37378 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 28x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0512/06-S Kód 37377 Liek/Účinná látka Tarka 240 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 14x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0328/08-S Kód 97061 Liek/Účinná látka NAVITEN COMBI 600 mg/12,5 mg Doplnok tbl flm 280(10x28)x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0328/08-S Kód 97060 Liek/Účinná látka NAVITEN COMBI 600 mg/12,5 mg Doplnok tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0328/08-S Kód 97059 Liek/Účinná látka NAVITEN COMBI 600 mg/12,5 mg Doplnok tbl flm 56x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0328/08-S Kód 97058 Liek/Účinná látka NAVITEN COMBI 600 mg/12,5 mg Doplnok tbl flm 28x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0328/08-S Kód 97056 Liek/Účinná látka NAVITEN COMBI 600 mg/12,5 mg Doplnok tbl flm 14x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0077/05-S Kód 43049 Liek/Účinná látka Tarka 180 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 280x180 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0077/05-S Kód 43048 Liek/Účinná látka Tarka 180 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 98x180 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
Reg číslo 58/0077/05-S Kód 43047 Liek/Účinná látka Tarka 180 mg/2 mg tablety Doplnok tbl flm 56x180 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ TPH Platnosť
eu-flag.png sk-flag.png