sk
Reg číslo Kód Liek / Účinná látka Doplnok Držiteľ Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/009 Kód 45335 Liek/Účinná látka CELSENTRI 300 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 90x300 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/008 Kód 45334 Liek/Účinná látka CELSENTRI 300 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/007 Kód 45333 Liek/Účinná látka CELSENTRI 300 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/006 Kód 45332 Liek/Účinná látka CELSENTRI 300 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 180x300 mg (fľ.HDPE/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/005 Kód 45326 Liek/Účinná látka CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 180 (2x90)x150 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/004 Kód 45325 Liek/Účinná látka CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/003 Kód 45324 Liek/Účinná látka CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/002 Kód 45323 Liek/Účinná látka CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/07/418/001 Kód 45322 Liek/Účinná látka CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 180x150 mg (fľ.HDPE/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/04/298/002 Kód 42714 Liek/Účinná látka Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 30x600 mg/300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/00/156/003 Kód 41934 Liek/Účinná látka TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg Doplnok tbl flm 60x300 mg/150 mg/300 mg (fľ.HDPE) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/00/156/002 Kód 41933 Liek/Účinná látka TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg Doplnok tbl flm 60x300 mg/150 mg/300 mg (blis.PVC/Aclar) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/04/282/002 Kód 41930 Liek/Účinná látka Telzir 50 mg/ml perorálna suspenzia Doplnok sus por 1x225 ml (fľ.HDPE) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/04/282/001 Kód 41929 Liek/Účinná látka Telzir 700 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 60x700 mg (fľ.HDPE) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
Reg číslo EU/1/99/112/002 Kód 58397 Liek/Účinná látka Ziagen 20 mg/ml perorálny roztok Doplnok sol por 1x240 ml (20 mg/ml) (fľ.HDPE) Držiteľ VVH-NL-1 Platnosť
eu-flag.png sk-flag.png