sk
Reg číslo Kód Liek / Účinná látka Doplnok Držiteľ Platnosť
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7153D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 60x1,25 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7152D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 30x1,25 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7151D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 28x1,25 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7150D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 20x1,25 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7149D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 100x1,25 mg (blis.OPA25/Al45/PVC100//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7148D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 90x1,25 mg (blis.OPA25/Al45/PVC100//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7147D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 60x1,25 mg (blis.OPA25/Al45/PVC100//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7146D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 30x1,25 mg (blis.OPA25/Al45/PVC100//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7145D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 28x1,25 mg (blis.OPA25/Al45/PVC100//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo 41/0095/21-S Kód 7144D Liek/Účinná látka Conaret 1,25 mg tablety Doplnok tbl 20x1,25 mg (blis.OPA25/Al45/PVC100//Al) Držiteľ ZNT-1 Platnosť 22.04.2026
Reg číslo EU/1/20/1512/003 Kód 7595D Liek/Účinná látka Abiraterone Accord 500 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 60x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - jednotk.dávka) Držiteľ ACC-ES Platnosť 26.04.2026
Reg číslo EU/1/20/1512/002 Kód 7594D Liek/Účinná látka Abiraterone Accord 500 mg filmom obalené tablety Doplnok tbl flm 56x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - jednotk.dávka) Držiteľ ACC-ES Platnosť 26.04.2026
Reg číslo EU/1/20/1512/001 Kód 7593D Liek/Účinná látka Abiraterone Accord 250 mg tablety Doplnok tbl 120x250 mg (fľ.HDPE) Držiteľ ACC-ES Platnosť 26.04.2026
Reg číslo 01/0069/21-S Kód 6931D Liek/Účinná látka Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok Doplnok sol inj 50x20ml/100 mg (amp.PP v blistri) Držiteľ NID Platnosť 28.04.2026
Reg číslo 01/0069/21-S Kód 6930D Liek/Účinná látka Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok Doplnok sol inj 10x20ml/100 mg (amp.PP v blistri) Držiteľ NID Platnosť 28.04.2026
eu-flag.png sk-flag.png