sk
Reg číslo Kód Liek / Účinná látka Doplnok Držiteľ Platnosť
Reg číslo 19/0201/03-S Kód 34655 Liek/Účinná látka Protamin ME 1000 I.U./ml Doplnok sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 15/0141/99-S Kód 34225 Liek/Účinná látka KLACID SR Doplnok tbl mod 20x500 mg (double blis.PVC/PVDC) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 15/0141/99-S Kód 34224 Liek/Účinná látka KLACID SR Doplnok tbl mod 16x500 mg (double blis.PVC/PVDC) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 15/0141/99-S Kód 34223 Liek/Účinná látka KLACID SR Doplnok tbl mod 12x500 mg (double blis.PVC/PVDC) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 15/0141/99-S Kód 34222 Liek/Účinná látka KLACID SR Doplnok tbl mod 10x500 mg (double blis.PVC/PVDC) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 56/0352/01-S Kód 30110 Liek/Účinná látka femoston conti Doplnok tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 56/0352/01-S Kód 30109 Liek/Účinná látka femoston conti Doplnok tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 80/0342/01-S Kód 33217 Liek/Účinná látka Legalon 140 Doplnok cps 2000x140 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 80/0342/01-S Kód 53295 Liek/Účinná látka Legalon 140 Doplnok cps 100x140 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 80/0342/01-S Kód 53294 Liek/Účinná látka Legalon 140 Doplnok cps 60x140 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 80/0342/01-S Kód 33216 Liek/Účinná látka Legalon 140 Doplnok cps 50x140 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 80/0342/01-S Kód 31340 Liek/Účinná látka Legalon 140 Doplnok cps 30x140 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 80/0342/01-S Kód 33215 Liek/Účinná látka Legalon 140 Doplnok cps 20x140 mg (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 56/0287/01-S Kód 10206 Liek/Účinná látka femoston 1/10 Doplnok tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
Reg číslo 56/0287/01-S Kód 10204 Liek/Účinná látka femoston 1/10 Doplnok tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al) Držiteľ VIM-1 Platnosť
eu-flag.png sk-flag.png