sk
Kód ZP Názov Doplnok Kód výrobcu
Kód ZP P 83993 Názov IVD činidlo Lyser HGB pre meranie hemoglobínu pre hematol. Doplnok analyzátory Sysmex SE 9000, Sysmex XT 2000i, Sysmex K 1000 Kód výrobcu INJ
Kód ZP P 83995 Názov IVD činidlo Lyser KX pre stanovenie počtu leukocytov Doplnok a meranie hemoglobínu pre automatický počítoč Sysmex KX 21 N Kód výrobcu INJ
Kód ZP P 83994 Názov IVD činidlo Lyser WBC pre stanovenie počtu leukocytov Doplnok pre hematologický analyzátor Sysmex K 1000 Kód výrobcu INJ
Kód ZP P 83996 Názov IVD kyveta meracia M001 - reakčné nádobky Doplnok pre automatický koagulometer Sysmex CA 1500 Kód výrobcu INJ
Kód ZP P 83997 Názov IVD kyvety meracie BCT - reakčné nádobky pre analytické Doplnok spracovanie a vyhodnotenie testov koagulometrom BCT Kód výrobcu INJ
Kód ZP P 83992 Názov IVD roztok riediaci Diluent pre hematologické analyzátory Doplnok Sysmex SE 9000, Sysmex KX-21N, Sysmex K 1000, Sysmex XT 2000i Kód výrobcu INJ
eu-flag.png sk-flag.png