sk

Oznam v súvislosti s pandémiou COVID-19

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a potrebou obmedziť osobný kontakt verejnosti s našimi zamestnancami, žiadame všetky subjekty, aby v súlade so Zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), komunikovali so ŠÚKL elektronicky, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a taktiež prostredníctvom elektronických žiadostí („Portál“) nachádzajúcich sa na webovom sídle spoločnosti.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png