sk

Rok 2012

Zoznam vydaných potvrdení o dodržiavaní zásad SDP je aktualizovaný vždy k 31.12. daného roka.

 

č. Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu Miesto výkonu činnosti Číslo potvrdenia Dátum vydania  Rozsah činnosti
1. INTEC PHARMA s. r. o. 1. Elektrárenská 4 SK/001D/2012 13.1.2012 Lieky
Elektrárenská 4 831 04 Bratislava
831 04 Bratislava 2. Moyzesova 43
  080 01 Prešov
  3. Bytčická 30
  010 01 Žilina
2. PROM.MEDIC.SK spol. s r. o. Drevárska 3668/8 SK/002D/2012 27.1.2012 Lieky
Drevárska 3668/8 058 01 Poprad
058 01 Poprad  
3. BAX PHARMA, s. r. o. Horný Bar 229 SK/003D/2012 7.3.2012 Lieky
Leškova 8 930 33 Horný Bar
811 04 Bratislava  
4. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 1. Pribylinská 2/A SK/004D/2012 3.4.2012 Lieky
Galvaniho 7/A 831 04 Bratislava
821 04 Bratislava 2. Levická 11
  949 01 Nitra
5. Novartis Slovakia s. r. o. Pestovateľská 9 SK/005D/2012 17.4.2012 Lieky
Galvaniho 15/A 821 04  Bratislava 
821 04 Bratislava  
6. UNIMED, spol. s r. o. 1. Hraničná 16 SK/006D/2012 27.4.2012 Lieky
Oriešková 11 821 05 Bratislava
821 05 Bratislava 2. Na letisko 3275
  058 01 Poprad
7. Actavis s. r. o. Pribylinská 2/A SK/007D/2012 27.4.2012 Lieky
Popradská 34 831 04 Bratislava
821 06 Bratislava  
8. Roche Slovensko, s. r. o. Pribylinská 2/A SK/008D/2012 16.5.2012 Lieky
Cintorínska 3/A 831 04 Bratislava
811 08 Bratislava  
9. KUEHNE + NAGEL, s. r. o. Pestovateľská 9 SK/009D/2012 21.6.2012 Lieky
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
821 04 Bratislava  
10. Ing. Dušan Sichrovský - ADUS Fraňa Kráľa 2049 SK/010D/2012 11.7.2012 Lieky
Liptovská 3184/27 058 01 Poprad
058 01 Poprad  
11. SYNERGIA, a. s. Ulica svornosti 16/12230 SK/011D/2012 1.8.2012 Lieky
Ulica svornosti 16/12230 821 06 Bratislava
821 06 Bratislava  
12. LUNDBECK Slovensko s. r. o. Pribylinská 2/A SK/012D/2012 6.8.2012 Lieky
Zvolenská 19 831 04 Bratislava
821 09 Bratislava  
13. MGP, spol. s r. o. Černyševského 26 SK/013D/2012 6.9.2012 Lieky
Šustekova 2 851 00 Bratislava
851 04 Bratislava  
14. WALMARK, spol. s r. o. Na stanicu 22 SK/014D/2012 28.9.2012 Lieky
Na stanicu 22 010 09 Žilina
010 09 Žilina  
15. IMUNA PHARM, a. s. Jarková 269/17 SK/015D/2012 15.10.2012 Lieky
Jarková 269/17 082 22 Šarišské Michaľany
082 22 Šarišské Michaľany  
  16. INFORAMA a . s. Kysucká cesta 3 SK/016D/2012 24.10.2012 Lieky
Mlynské Nivy 54 010 01 Žilina
821 05 Bratislava  
  17. Apella, s. r. o. 856 37 Malé Hoste SK/017D/2012 5.11.2012 Lieky
Májová 21 súp. č. 186
851 01 Bratislava  
18. Reckitt Benckiser (Slovak Bnckiser),  s r. o. Lipová 13 a 15 SK/018D/2012 12.11.2012 Lieky
Drieňová 3 946 51 Nesvady
821 01 Bratislava  
19. PHARMOS, a. s. 1. Levická 11 SK/019D/2012 19.11.2012 Lieky
Levická 11    949 01 Nitra
949 01 Nitra 2. gen.Miloša Vesela 83
     034 01 Ružomberok
  3.  Michalovská 2
      040 11 Košice
20. GEMED s. r. o. Cintorínska 452 SK/020D/2012 21.11.2012 Lieky
Cintorínska 452 980 01 Rimavské Janovce
980 01 Rimavské Jánovce  
21. MEDea pharmaceuticals  s. r. o. Lesnícka 2 SK/021D/2012 29.11.2012 Lieky
Hlavná 78 080 01 Prešov
080 01 Prešov  
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png