sk

Oznamy

Zmena notifikovanej osoby – predloženie nového certifikátU pre ZP v databáze

Aktualizácia tlačiva Návrh na vyúčtovanie

Prechod na alfanumerické kódy zdravotníckych pomôcok

BREXIT bez dohody a zdravotnícke pomôcky – pokyny pre výrobcov a splnomocnencov, dovozcov a distribútorov

ŠÚKL varuje pre nákupom zdravotníckych pomôcok cez zľavový klub

Oznam pre oznamovateľov sekcie zdravotníckych pomôcok

Prezentácia na SZU

Nové nariadenia o zdravotníckych pomôckach nadobudli účinnosť

Informácia ohľadne zmien v zákone č.362/2011 Z.z. o liekoch a ZP v oblasti zdravotníckych pomôcok od 1.1.2017

Informácia o vydanom predbežnom opatrení - Ing. Andrej Džadoň-MEDSERVIS

Aktualizácia informácie týkajúcej sa implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília

Odklad vykonateľnosti rozhodnutia MZ SR č. S 06484-OP-2014 zo dňa 23.2.2015 v spojení s rozhodnutím ŠÚKL č. 3430/2012/600 zo dňa 02.05.2013

Aktualizácia informácie týkajúcej sa implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília

Aktuálna informácia týkajúca sa prsníkových implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia č.j. 3430/2012/600

Upozornenie pre občanov týkajúce sa chybného označenia na vonkajšom obale zdravotníckej pomôcky

Oznam pre pacientov s ASR implantátmi

Aktuálna správa ohľadom bedrových endoprotéz od spoločnosti DePuy International

Aktuálna informácia týkajúca sa prsníkových implantátov PIP v súvislosti so stanoviskom SCENIHR ku dňu 2.2.2012

Aktuálna informácia týkajúca sa prsníkových implantátov PIP

Upozornenie pre nemocnice, zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o povinnosti hlásiť nehody, poruchy a zlyhania zdravotníckych pomôcok Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv

Informácia o potenciálnej kontaminácii tampónov H&W Alco-Prep, Alco-Swab od výrobcov H&W cv Belgicko, B.Braun Melsungen AG, Nemecko a subdodávateľa Triad Group, USA mikroorganizmom Bacillus cereus

Prezentácia vedúceho sekcie ZP na SZU

Aktualizácia informácie o nehode, poruche, zlyhaní implantovateľného defibrilátora Lumax 340 VR-T od výrobcu Biotronik SE & Co. KG, Nemecko

Informácia o nehode, poruche, zlyhaní implantovateľného defibrilátora Lumax 340 VR-T od výrobcu Biotronik SE & Co. KG, Nemecko

Informácia o nehodách, poruchách, zlyhaniach silikónom plnených prsníkových implantátov typu IMGHC-TX, IMGHC-MX, IMGHC-LS od výrobcu POLY IMPLANT PROSTHESE Francúzsko

Prezentácia vedúceho sekcie ZP na SZU

Upozornenie pre spotrebiteľov na Slovensku na zdravotné riziká spojené s dlhodobým nadmerným používaním fixačného krému na zubné náhrady Corega Extra silný

Oznam pre klientov sekcie zdravotníckych pomôcok zo dňa 3.12.2009

Informácia o diagnostických ZP in vitro od výrobcu Ing. Andrej Džadoň-MEDSERVIS

Oznam pre zdravotnícke zariadenia v SR ohľadne prístrojov od subjektu Ing. Andrej Džadoň-MEDSERVIS

Aktuálna informácia o postupe ŠÚKL v procese registrácie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro od výrobcu Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS

Informácia o ortuťových teplomeroch

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png