sk

Rok 2013

č. Názov subjektu, adresa sídla Adresa miesta výkonu činnosti Číslo osvedčenia Dátum vydania Platnosť do
1 Interpharm Slovakia, s.r.o., Uzbecká 18/A
821 06  Bratislava
1. Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava
2. Podzáhradná 47, 821 06 Bratislava
SK/001D/2013 05.02.2013 22.01.2016
2 BIOHEM, spol. s r. o., Zlatovská 2211,
911 01 Trenčín 
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín  SK/002D/2013 06.02.2013 25.11.2015
3 S & D Pharma SK, s.r.o., Farebná 32,
821 05 Bratislava
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice SK/003D/2013 06.02.2013 11.09.2015
4 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o., Teplická 99, 921 01 Piešťany 922 10 Trebatice 191, Depo II SK/004D/2013 06.02.2013 26.11.2015
5 Egis Slovakia, spol. s.r.o., Prievozská 4D,
821 09 Bratislava
Priemyselná zóna mesta Hurbanovo, časť Bohatá 3498,
947 01 Hurbanovo
SK/005D/2013 05.03.2013 16.10.2015
6 Konex Medik, spol. s.r.o., Rastislavova 7,
040 01 Košice
Rastislavova 7, 040 01 Košice SK/006D/2013 09.10.2013 12.06.2015
7 7R PANMED, Spoločenská 9,
821 04 Bratislava 
Spoločenská 9, 821 04 Bratislava  SK/007D/2013 05.03.2013 19.11.2015
8 Tatra-Alpine, a.s., Trnavská cesta 66,
821 01 Bratislava
 Trnavská cesta 66, 821 01 Bratislava SK/008D/2013 23.04.2013 23.01.2016
9 PHARMACOPOLA s. r. o., Priemyselná 941, 965 01 Žiar nad Hronom Priemyselná 941, 965 01 Žiar nad Hronom SK/009D/2013 28.05.2013 27.01.2016
10 Naturprodukt, s.r.o., Nádražná 20,
900 28 Ivánka pri Dunaji 
 Nádražná 20, 900 28 Ivánka pri Dunaji SK/010D/2013 04.06.2013 17.02.2016
12 Medirex Servis, s.r.o., Holubyho 35,                  902 01 Pezinok Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky SK/012D/2013 24.05.2013 13.02.2016
13 Medic International, s.r.o., Desiata ul. 9,
831 01  Bratislava
Boldocká 300, 903 01 Senec SK/013D/2013 23.04.2013 21.03.2016
15 MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4,
949 01 Nitra
1. Svornosti 16, 821 06 Bratislava,
2. Hornočermánska 4,  949 01 Nitra,
3. Matuškova 1, 974 01 Banská Bystrica,
4. Malý Šariš 85, 080 01 Prešov
SK/015D/2013 21.06.2013 19.03.2016
16 Plus pharma arzneimittel,
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra SK/016D/2013 19.06.2013 19.03.2016
17 Glenmark Pharmaceuticals SK, s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra  Hornočermánska 4, 949 01 Nitra SK/017D/2013 22.04.2013 20.03.2016
19 Pharex, s..r.o., Prieložtrek 1, 036 01 Martin Prieložtrek 1, 036 01 Martin SK/019D/2013 02.05.2013 23.04.2016
20 TRANSMEDIC SLOVAKIA, s. r. o.,
Lazovná 68,  974 01 Banská Bystrica
Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica SK/020D/2013 09.08.2013 22.04.2016
21 C. & W., spol. s.r.o., Hviezdoslavova 603/20,
956 17 Solčany
Krušovská 4677, 955 01 Topoľčany SK/021D/2013 26.06.2013 15.04.2013
22 Timed, s.r.o.,  Trnavská cesta 112,
821 01  Bratislava
Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava SK/022D/2013 16.12.2013 08.12.2016
23 GLOBPHARMA, s.r.o., Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica SK/023D/2013 22.08.2013 19.06.2016
24 ELU Medical, s. r. o., Čajakova 28,
831 01  Bratislava
Továrenská 38, 900 61  Gajary SK/024D/2013 18.06.2013 29.05.2016
25 Movianto Slovensko s.r.o.,
Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec
Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec SK/025D/2013 19.07.2013 21.05.2016
26 TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava  Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec SK/026D/2013 19.08.2013 21.05.2016
27 Bayer, spol. s.r.o., Einstenova 25,
851 01 Bratislava
Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec SK/027D/2013 07.10.2013 22.05.2016
28 Boiron SK, s.r.o., Lamačská cesta 3/A,
 841 04 Bratislava
Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec SK/028D/2013 13.09.2013 22.05.2016
29 Uti Pharma Slovakia, s.r.o.,
Diaľničná cesta 5, 903 01  Senec
Diaľničná cesta 5, 903 01  Senec SK/029D/2013 14.06.2013 29.05.2016
30 Merck, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4,
810 06  Bratislava
Diaľničná cesta 5, 903 01  Senec SK/030D/2013 14.06.2013 29.05.2016
32       Johnson & Johnson, s.r.o.,
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Diaľničná cesta 5, 903 01  Senec SK/032D/2013 28.06.2013 28.05.2016
35 InterMedical, spol. s r. o., Radlinského 10,
 949 01 Nitra
Ďurkova 18, 949 01 Nitra SK/035D/2013 02.09.2013 24.06.2016
36 BB Pharma s. r. o.,  Sklabinská 30,
036 01  Martin
Staničná 8, 039 01 Turčianske Teplice SK/036D/2013 03.09.2013 19.08.2016
37 TT Pharma, s.r.o., J. Bottu 2,
917 01 Trnava
Nitrianska 445, 925 51 Šintava SK/037D/2013 04.09.2013 15.07.2016
39 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,
851 01  Bratislava
Budatínska 18, 851 06  Bratislava SK/039D/2013 03.10.2013 20.08.2016
40 EuDent, spol. s r. o., Švermova 1,
911 01  Trenčín
Priekopská 53/A, 036 08 Martin-Priekopa SK/040D/2013 14.10.2013 21.08.2016
41 CS Pharma, s.r.o., Chrapčiakova 1,
052 01 Spišská Nová Ves
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves SK/041D/2013 12.12.2013 19.08.2016
42 Linde Gas k.s., Tuhovská 3,
831 06 Bratislava
1. Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
2. Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
3. K cintorínu 89, 010 04 Žilina
4. Priemyselný areál Haniska, 044 57 Košice
SK/042D/2013 24.01.2014 24.09.2015
43 VULM SK s.r.o., Černyševského 26,
851 01 Bratislava
Tuhovská 18, 831 06 Bratislava SK/043D/2013 04.10.2013 02.10.2016
44 Saneca Pharmaceuticals a.s.,
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec 
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec SK/044D/2013 07.06.2013 21.01.2014
45 A care, s. r. o. Sládkovičova 10,
921 01 Piešťany
Družstevná 64, 916 24 Horná Streda SK/045D/2013 30.10.2013 15.10.2016
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png