sk

Výzva pre občanov na nákup liekov a zdravotníckych pomôcok z overených internetových stránok

Štátny ústav  pre kontrolu liečiv vyzýva občanov, ktorí nakupujú lieky a zdravotnícke pomôcky cez internet, aby tento nákup realizovali len z overených internetových stránok. Na webovej stránke štátneho ústavu je zverejnený zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj, ktoré majú povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, teda aj na poskytovanie služieb internetového výdaja. Overením si dôveryhodnosti webovej stránky, z ktorej si produkty objednávajú,  predchádzajú občania nákupu liekov z nelegálnych zdrojov, na ktorých nemusia mať zabezpečenú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov.

Podmienky internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok definuje § 22 Zákona č. 362/2012 Z. z.  v.z.n. a Vyhláška MZ SR č. 21/2012 Z. z. Za internetový výdaj je považovaný výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky na základe objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na webovom portáli verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.

Predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitých predpisov a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz. Internetový výdaj môže zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok (tzv. kamenné prevádzky).

Držiteľ povolenia musí spĺňať viaceré podmienky, vrátane doručenia zásielky takým spôsobom, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality liekov a zdravotníckych pomôcok. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva kontrolu kamenných, a tým aj internetových lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, čím majú občania zaručené, že produkty nakupujú z oficiálnych zdrojov a v požadovanej kvalite. 

Pri nákupe liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet z nelegálnych internetových stránok hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky alebo nemusia dosahovať požadovanú kvalitu. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png