sk

Oznam pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, s platnosťou od 01.01.2016, nemusia žiadať o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pokiaľ nenakladajú s väčsím množstvom odpadu ako 1 t ročne (§ 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z.).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png