sk

Oznam pre lekárne o zmene systému zberu nespotrebovaných liekov od obyvateľstva

Vážení lekárnici, 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ako držiteľ nespotrebovaných liekov od obyvateľstva, Vám ďakuje za spoluprácu pri zbere odpadu.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že po jesennom odvoze odpadu sa uskutoční výmena vriec určených na zber daného odpadu. Do priesvitných (transparentných) vriec sa budú zbierať nespotrebované lieky od obyvateľstva a modré vrecia budú určené pre Váš odpad z lekárne. Každé vrece pri preberaní bude označené nálepkou Katalógového čísla odpadu 20 01 31 a pečiatkou danej lekárne. Tento systém zlepší možnosť kontroly daných vriec. Nebezpečný odpad v modrom vreci (exspirované lieky z prevádzky lekárne), činidlá a skúmadlá reagenčného aparátu, odpad pri príprave IPLP, si likviduje lekáreň sama na vlastné náklady.

Odvoz a likvidáciu odpadu od obyvateľstva bude aj naďalej zabezpečovať firma Modrá Planéta s.r.o , ktorá je zodpovedná aj za distribúciu vriec.

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png