sk

Pôsobnosť a rozsah činnosti sekcie inšpekcie

ŠÚKL Bratislava

PÔSOBNOSŤ : celoštátna

ROZSAH :

Výkon štátneho dozoru na úseku farmácie, inšpekčná činnosť, kontrola činnosti držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami v súlade so Zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 139/1998 Z.z. o omámnych, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBLASŤ PÔSOBENIA :

Farmaceutická výroba, výroba farmaceutických substancií a pomocných látok, príprava transfúznych liekov, veľkodistribúcia, lekárenstvo, očné optiky, zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, záchranné služby, zdravotnícke zariadenia zaobchádzajúce s liekmi a iné.

 

Referáty 1-5

PÔSOBNOSŤ : regionálna

ROZSAH :

Výkon štátneho dozoru na úseku farmácie, inšpekčná činnosť, kontrola činnosti držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami v súlade so Zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 139/1998 Z.z. o omámnych, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBLASŤ PÔSOBENIA :

Lekárenstvo, očné optiky, zaobchádzanie s OPL, záchranné služby, zdravotnícke zariadenia zaobchádzajúce s liekmi a iné.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png