sk

Zoznam inšpektorov

Štátny ústav vymenúva a odvoláva inšpektorov správnej výrobnej praxe, správnej praxe prípravy transfúznych liekov, správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu liečbu, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe (§ 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

 

Inšpektori sekcie inšpekcie ŠÚKL sú oprávnení vykonávať inšpekčnú činnosť u nasledovných subjektov: 

  • inšpekčná činnosť u výrobcov liekov. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2 písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MZ SR č. 128/12012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov
  • inšpekčná činnosť v transfúziologických zariadeniach. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení neskorších predpisov, Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL a č. 25118/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a Opatrenia MZ SR z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach
  • inšpekčná činnosť vo verejných lekárňach a pobočkách, nemocničných lekárňach, odd. nemocníc, výdajniach zdravotníckych pomôcok, distribútorov, očných optikách, v iných zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 34 písm. b) Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona č. 331/2005 o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax a Vyhlášky MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov.

Sekcia inšpekcie 

Ing. Renáta Baďurová, PhD. (vedúca sekcie)

139

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Správna veľkodistribučná prax

Správna lekárenská prax

Oddelenie výroby a transfuziológie

MVDr. Vladimíra Vrchovská

 160

Správna výrobná prax

Ing. Barbora Jánska

 159

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Ing. Katarína Korcová  

 201

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Ing. Zuzana Baráthová

 166

Správna výrobná prax

Ing. Roman Poláček, PhD. 

 164

Správna výrobná prax

Mgr. Filip Dugas

 255

Správna výrobná prax

Oddelenie distribúcie a lekárenstva

PharmDr. Diana Leitmanová

128

Správna lekárenská prax

Mgr. Miroslava Lauková 229

Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Denisa Diková  266

Správna lekárenská prax

PharmDr. Monika Kyselicová 214

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie distribúcie a lekárenstva - Topoľčany

Mgr. Dana Mokošová

109

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Ing. Monika Tomanová

123

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie distribúcie a lekárenstva - Zvolen

Mgr. Eva Mária Pramuková

113

Správna lekárenská prax

Ing. Bronislava Majerová

112

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Ľubica Kalamárová

151

Správna lekárenská prax

Oddelenie distribúcie a lekárenstva - Žilina

PharmDr. Eva Valicová

117

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Tatiana Brázdilová

132

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.

131

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Terézia Kočišková

141

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie distribúcie a lekárenstva - Košice

Mgr. Beáta Hlavatá

119

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Marcela Mihoková

120

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Zita Sitková

150

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Janka Partilová

155

Správna lekárenská prax

Mgr. Andrea Mihalenková

 

Správna lekárenská prax

    Vytlačiť stránku
    eu-flag.png sk-flag.png