sk

Zoznam inšpektorov

Štátny ústav vymenúva a odvoláva inšpektorov správnej výrobnej praxe, správnej praxe prípravy transfúznych liekov, správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu liečbu, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe (§ 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Inšpektori sekcie inšpekcie ŠÚKL sú oprávnení vykonávať inšpekčnú činnosť u nasledovných subjektov:

  • inšpekčná činnosť u výrobcov liekov. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2 písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MZ SR č. 128/12012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov
  • inšpekčná činnosť v transfúziologických zariadeniach. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení neskorších predpisov, Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL a č. 25118/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a Opatrenia MZ SR z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach
  • inšpekčná činnosť vo verejných lekárňach a pobočkách, nemocničných lekárňach, odd. nemocníc, výdajniach zdravotníckych pomôcok, distribútorov, očných optikách, v iných zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 34 písm. b) Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona č. 331/2005 o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax a Vyhlášky MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov.

Meno a priezvisko inšpektora

Číslo preukazu

Menovací dekrét na výkon inšpekcie

 

Sekcia inšpekcie

 

Mgr. Matúš Pupák, PhD.

129

Správna lekárenská prax

Správna výrobná prax

Oddelenie kontroly výroby liekov a kontroly kvality liekov na trhu

 

Mgr. Roman Dorčík

134

Správna výrobná prax

Správna prax prípravy transfúznych liekov

 

Ing. Mária Franková 

135

Správna výrobná prax

 

RNDr. Monika Kramoríšová

101

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Miroslava Lukáčová

137

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Správna výrobná prax

PharmDr. Zuzana Skalská

125

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva

 

 

Ing. Renáta Baďurová, PhD.           

139

Správna prax prípravy transfúznych liekov
Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Zuzana Bartáková

233

Správna lekárenská prax

 

PharmDr. Kristýna Galková, PhD

133

Správna veľkodistribučná prax

Správna lekárenská prax

 

 

PharmDr. Diana Leitmanová

128

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Viera Varinská

248

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Topoľčany

 

Mgr. Dana Mokošová

038/5322 079

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Eva Kopecká

038/5322 079

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Ing. Monika Tomanová

038/5322 079

Správna lekárenská prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Zvolen

 

Mgr. Zuzana Vaňová

045/5325 320

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Ing. Bronislava Majerová

045/5325 320

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Lucia Ležovičová

045/5325 320

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Ing. Eva Rajčanová

045/5325 320

Správna lekárenská prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Žilina

 

PharmDr. Vilma Šulavíková

041/7234 856

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Eva Valicová

041/7234 856

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Ing. Ľubomíra Janíčková

041/7234 856

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Tatiana Brázdilová

041/7234 856

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.

041/7234 856

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Terézia Borovičková

041/7234 856

Správna lekárenská prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Košice

 

Mgr. Beáta Hlavatá

055/6222 862

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Marcela Mihóková

055/6222 862

Správna lekárenská prax

RNDr. Valéria Štefanisková

055/6222 862

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

MVDr. Mgr. Július Gondoľ

055/6222 862

Správna lekárenská prax

    Vytlačiť stránku
    eu-flag.png sk-flag.png