sk

Stiahnutie lieku Egilok z trhu

5.7.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Egilok 25 mg tbl 100x25 mg (liek. skl. hnedá), č. šarže 2230N0518, exp. 05/2021, kód ŠÚKL 2552C z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov. Dôvodom stiahnutia danej šarže z trhu je podozrenie na výskyt tabliet Egilok 50 mg v balení lieku Egilok 25 mg.

V balení predmetnej šarže lieku Egilok 25 mg sa môžu vyskytovať aj tablety Egilok 50 mg. Užitie tablety s vyššou silou (50 mg namiesto 25 mg) môže pre pacientov predstavovať zdravotné riziko, preto pacientov vyzývame tablety pred použitím skontrolovať. Tablety Egilok 50 mg a Egilok 25 mg sú od seba odlíšiteľné voľným okom.

Tablety Egilok 25 mg majú na jednej strane štvrtiacu čiaru a na strane druhej písmeno „E“ s číslom „435“.

Tablety Egilok 50 mg majú na jednej strane poliacu čiaru a na druhej strane písmeno „E“ s číslom „434“.

Rozdiely môžete vidieť po rozklinknutí priložených obrázkov:

Egilok 25 mg

Egilok 50 mg

Pokyny pre pacientov:

  1. Neprerušujte liečbu Egilokom.
  2. Ak užívate liek Egilok 25 mg, balenie 100x25 mg, skontrolujte číslo šarže. Z trhu sa sťahuje len šarža číslo 2230N0518, ostatné šarže sú v poriadku.
  3. Ak sa vo vašom balení vyskytujú tablety so štvrtiacou čiarou („krížik“ na jednej strane tablety a označenie E 435 na druhej strane), môžete ich bezpečne užívať.
  4. Ak sa vo vašom balení vyskytujú len tablety s poliacou čiarou (jedna čiara deliaca tabletu na dve polovice a označenie E 434 na druhej strane), rozdeľte (napr. nožíkom) tabletu na polovicu a užívajte len polovicu tablety namiesto celej. Kvalita tabliet je v poriadku. Rozdiel medzi tabletami je v množstve účinnej látky a je potrebné, aby ste neprekračovali množstvo lieku predpísaného Vašim lekárom.
  5. V prípade, že sa vo Vašom balení vyskytujú oba typy tabliet, do výmeny za správne balenie užívajte len tablety s 25 mg účinnej látky, teda so štvrtiacou čiarou.
  6. Balenie lieku so šaržou č. 2230N0518 je potrebné bezodkladne vrátiť do lekárne, kde Vám ho vymenia za balenie s inou šaržou tohto lieku. Vrátiť je možné aj otvorené balenie, z ktorého ste už lieky užívali.

Informácie o lieku

Egilok, liek obsahujúci liečivo metoprolol, patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku a na odstránenie alebo prevenciu bolesti v hrudníku spôsobenej anginou pectoris. Egilok sa používa aj pri liečbe porúch srdcového rytmu, udržiavacej liečbe v stavoch po infarkte myokardu a na predchádzanie záchvatom migrény.

Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím nie je ohrozená. Na trhu sú iné šarže lieku Egilok 25 mg, ktorých sa zistený nedostatok netýka.

Doplnenie zo dňa 6.7.2019: Predmetná šarža bola prepustená do obehu pred 9.2.2019, teda nie je serializovaná a neobsahuje bezpečnostné prvky v zmysle tzv. FMD smernice. 

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, zdravotnícke zariadenia, lekárne a pacientov

Oznámenie o stiahnutí lieku Egilok 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png