sk

Stiahnutie lieku Losartan Zentiva z trhu - AKTUALIZÁCIA

6.10.2021

aktualizácia 14. 10. 2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dopĺňa informáciu o číslach šarží, ktoré boli z trhu stiahnuté ku dňu 6. 10. 2021:

ŠÚKL kód Názov Doplnok Číslo šarže Exspirácia
49505 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2610620 05/2022
49505 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2590420 03/2022
49505 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2620620 05/2022
49505 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2600421 03/2023
49505 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2660621 05/2023
49505 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2651119 10/2021
49507 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2530120 12/2021
49507 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2630820 07/2022
49507 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2540121 12/2022
49507 Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2610521 04/2023
49511 Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2011120 10/2022
49511 Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2021119 10/2021
49527 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2341019 09/2021
49527 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2200620 05/2022
49527 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2341120 10/2022
49527 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2120321 02/2023
49527 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2451119 10/2021
49530 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2351019 09/2021
49530 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2150620 05/2022
49530 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2311020 09/2022
49530 Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2180421 03/2023

Uvedené lieky sa sťahujú z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia z trhu je prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

Pacientom, ktorí liek užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu preto neprerušujte. Ďalšiu terapiu po doužívaní balenia skonzultujte s ošetrujúcim lekárom.

Na trhu sú dostupné iné lieky s účinnou látkou losartan od iných držiteľov.

Losartan Zentiva obsahuje liečivo draselnú soľ losartanu. Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II.

Angiotenzín II je látka produkovaná telom, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, čo následne znižuje krvný tlak. Losartan spomaľuje pokles funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.

Losartan Zentiva sa používa

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 18 rokov.
  • na ochranu obličiek u hypertenzných pacientov s cukrovkou 2. typu s laboratórnym dôkazom poruchy funkcie obličiek a proteinúriou ≥ 0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo proteínu).
  • na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď lekár nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa vaše srdcové zlyhanie stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.
  • u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory sa preukázalo, že Losartan Zentiva znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody („indikácia LIFE“).

 

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 12,5 mg (30x12,5 mg) z trhu

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 50 mg (30x50 mg) z trhu

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 50 mg (90x50 mg) z trhu

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 100 mg (30x100 mg) z trhu

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 100 mg (90x100 mg) z trhu

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, lekárne a zdravotnícke zariadenia 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png