sk

Stiahnutie lieku VELCADE z trhu

26.01.2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.) číslo šarží: GJZT700; GJZT701; GJZT702; GJZT800; GJZT801; GLZSM00; GLZSM01 z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. 

Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu sú hlásené reklamácie lieku z trhov EÚ súvisiace s otáčajúcim sa/voľným lemovacím uzáverom injekčnej liekovky.

Velcade obsahuje liečivo  bortezomib.

VELCADE sa používa na liečbu lymfómu z plášťových buniek (druh rakoviny postihujúci lymfatické uzliny) u pacientov vo veku 18 rokov alebo starších v kombinácii s liekmi rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín a prednizón, u pacientov, ktorých ochorenie nebolo doteraz liečené a ktorí nie sú vhodní na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

Pravdepodobnosť výskytu zdravotného rizika sa považuje za nízku vzhľadom na monitorovanie podávania a manipulácie s produktom zo strany zdravotníckeho personálu. ŠÚKL nedostal žiadne hlásenia na nežiaduce udalosti v dôsledku použitia lieku v predmetných šaržách. 

PDF Oznámenie o stiahnutí lieku VELCADE z trhu

PDF Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti a lekárne

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png