sk

ŠÚKL informuje o falšovaných baleniach lieku Avastin zachytených v Holandsku

V Holandsku boli identifikované falšované balenia lieku Avastin 25 mg/ml, con inf 1x16 ml/400 mg so šaržou B8040H03 a exp. 03/2020 v bulharskej jazykovej verzii, pričom údaje o sériovom čísle, šarži a exspirácii zakódované v bezpečnostnom prvku – 2D kóde – neboli v súlade s ľudským okom čitateľnými údajmi uvedenými na škatuľke lieku.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji týchto liekov. Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a súbežný dovoz tohto lieku nie je povolený, preto nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia liekov Avastin 25 mg/ml vyskytnúť.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 17.5.2019

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png