sk

ŠÚKL informuje o falšovaných baleniach lieku Gardasil 9 zachytených v Hong Kongu

V Hong Kongu boli zaistené falšované balenia lieku Gardasil 9 inj (vakcína – predplnená inj. striekačka)šarže: R017837, exp. 26.01.2021 R018269, exp. 14.10.2020 v anglickej jazykovej mutácii. Predmetné šarže sú originálnymi šaržami výrobcu. Rozoznávacím znakom falšovaných balení je prítomnosť čiarky na konci 3. riadku popisujúceho proteínové typy (viď obrázok). Pri originálnom produkte sa čiarka nachádza len za 1. a 2. riadkom.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji liekov. Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov, a preto nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia lieku Gardasil 9 vyskytnúť. Zároveň uvádzame, že v zmysle zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pri dovoze liekov zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, potrebné povolenie na výrobu liekov.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 2.8.2019

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png