sk

ŠÚKL informuje o falšovaných baleniach lieku Soliris zachytených v Belgicku

V Belgicku boli identifikované falšované balenia lieku Soliris 300 mg, con inf 1x30 ml so šaržou P0009403 a exp. 03/2020 v anglickej jazykovej verzii bez prítomnosti bezpečnostného prvku – 2D kódu. Originálna šarža P0009403 tohto lieku bola vyrobená pre turecký trh (v tureckej jazykovej verzii) a škatuľka obsahovala 2D kód. Predmetná šarža bola ponúkaná mimo distribučného reťazca schváleného držiteľom registrácie lieku a to v rámci EÚ aj v iných štátoch sveta.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji tohto lieku. Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a súbežný dovoz tohto lieku nie je povolený, preto nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia liekov Soliris 300 mg vyskytnúť. Zároveň uvádzame, že v zmysle zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pri dovoze liekov zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi, potrebné povolenie na výrobu liekov.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 17.5.2019

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png