sk

ŠÚKL informuje o podozrivých baleniach lieku Seebri Breezhaler zachytených v Nemecku

V nemeckej veľkodistribučnej spoločnosti bolo identifikované podozrivé balenia lieku Seebri Breezhaler plv icd 30x1x44 µg. Balenia boli označené šaržami BCE98 (exp. 12/2019) a BCJ73 (exp. 11/2019). Balenia boli v talianskej jazykovej mutácii.

Pri predmetných baleniach boli v porovnaní s originálnymi baleniami pozorované viaceré odlišnosti – farebné odtiene, tvar a spôsob nalepenia identifikačných prelepiek jednotlivých balení. Predmetné balenia sa nachádzajú v karanténe na úrovni veľkodistribúcie.

Nakoľko súbežný dovoz lieku Seebri Breezhaler do Slovenskej republiky nie je povolený a podľa informácií od slovenských veľkodistribučných spoločností dotknuté šarže neboli na Slovensko dovezené, nebezpečenstvo výskytu podozrivých balení lieku je veľmi nízke.

V prípade podozrenia na výskyt  falšovaných balení, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 26. 10. 2018

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png