sk

Poznámky k rozhodnutiu o stiahnutí Grecian Formula vlasový kondicionér, kód ŠÚKL P 79317

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ruší dňom 5.8.2009 registráciu výrobku Grecian Formula, ktorý bol nesprávne zatriedený ako zdravotnícka pomôcka. Zároveň ruší aj pridelený kód P 79317.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii  

Výrobca -  Algol Chemical, C.A., Venezuela

splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor: - VOGUS s.r.o., Wilsonovo nábrežie 70, 94901 Nitra

Účel určenia: Vlasový kondicionér proti šedinám

Nebezpečná látka: Octan olovnatý

Čo má robiť používateľ: Ukončiť používanie, vrátiť výrobok predajcovi

  

ZÁVER:

Je potrebné ihneď stiahnuť z trhu kondicionér Grecian Formula, ktorý bol nesprávne zaradený a zaregistrovaný ako zdravotnícka pomôcka. Obsahuje substanciu "Octan olovnatý", ktorá sa nachádza na zozname látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov v prílohe č.2 nariadenia, riadok č.289 "Olovo a jeho zlúčeniny".

 

VYOBRAZENIE PREDMETNÉHO VÝROBKU:

grecian formula 

Vypracovala: RNDr. Jana Rašková

Dátum: 05.08. 2009

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png