sk

Stiahnutie lieku z trhu THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariaďuje stiahnutie lieku THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.), č. šarže 0912075 a 1010168 z trhu. Liek sa sťahuje z preventívnych dôvodov, pretože niektoré šarže, ktoré boli uvedené na trh v iných krajinách EÚ nevyhoveli špecifikáciám lieku – výskyt častíc v roztoku. V šaržách dovezených na slovenský trh nebol výskyt častíc pozorovaný, stiahnutie má preventívny charakter.

ŠÚKL zverejňuje odbornej a laickej verejnosti materiály v súvislosti so sťahovaním lieku THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)

pdf Rozhodnutie o stiahnutí lieku THIOGAMMA 600 INJEKT

pdf Informácie pre pacientov - THIOGAMMA 600 INJEKT

pdf Metodický postup pre lekárov lekárne a distribútorov - THIOGAMMA 600 INJEKT

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png