sk

Uvoľnenie na trh Aminosteril N HEPA 8%, sol inf 1x500ml

DÁTUM:

13.01.2011

NAŠE ČÍSLO:

11/154

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

 

KOMU:

Splnomocnený  zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR -   Fresenius Kabi, s.r.o., o. z., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava;

NA VEDOMIE:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, distribútori: Phoenix, Med-Art,  Intravena,

MZ SR ,  Slovenská leká

rnická komora  ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5,

SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora;

VEC:

UVOĽNENIE  NA TRH

 

  

LIEK:

Aminosteril N HEPA 8%, sol inf 1x500ml

DRŽITEĽ . ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII:

Fresenius Kabi AB, Švédsko

ŠARŽA:

 

 

 

16CL0161   exp. 10/2012     a 16DD0117   exp. 03/2013    

 

  

OPATRENIE

Pozastavenie distribúcie, výdaja a používania lieku bolo iniciované držiteľom rozhodnutia registrácie  - Fresenius Kabi AB, Švédsko a SÚKl Praha dňa 26. 11.2010 (Rozhodnutie ŠUKL č.10/6322) z dôvodu podozrenia na nedostatok v kvalite lieku.

Výsledky analýz dodané  výrobcom podozrenie nepotvrdili.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv preto uvoľňuje uvedené šarže lieku Aminosteril N HEPA 8%, sol inf 1x500ml do distribúcie k výdaju a používaniu.

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag

vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png