sk

Uvoľnenie zdravotníckej pomôcky I.V.KANYLA S PORTOM "Cathula" na trh

16.10.2014 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ruší dňom 15.10.2014 rozhodnutie o stiahnutí dvoch šarží zdravotníckej pomôcky triedy IIa, I.V. kanyla „CATHULA“, číslo šarží  31963G a 40631G. Laboratórne testy analyzovaných kanýl nepotvrdili mikrobiálnu kontamináciu. 

ŠÚKL vydal rozhodnutie o stiahnutí na základe oznámenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, z dôvodu podozrenia na mikrobiálnu kontamináciu. Následne boli viaceré šarže kanýl testované v autorizovanom laboratóriu, ktoré potvrdilo, že pomôcka nie je kontaminovaná. 

Na základe týchto zistení ŠÚKL ruší pôvodné rozhodnutie zo dňa 3.9.2014 z dôvodu podozrenia na mikrobiálnu kontamináciu a uvoľňuje na trh zdravotnícku pomôcku kanyla „CATHULA“, číslo šarží  31963G a 40631G.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png