sk

Zníženie dodávok lieku CAELYX (doxorubicínchlorid)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv bol dňa 7.9.2011 informovaný spoločnosťou Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o. o možnom znížení dostupnosti lieku CAELYX z dôvodu výrobných problémov v nasledujúcich mesiacoch. Problémy s dostupnosťou tohto lieku v niektorých krajinách pretrvávajú dlhšiu dobu, ale doteraz sa nepredpokladalo, že nedostatok lieku vznikne aj na Slovensku.

 

CAYLEX je liek s obsahom liečiva doxorubicínu, ktorý je uzavretý v malých guľôčkach, nazývaných pegylované lipozómy, ktoré pomáhajú dopraviť liečivo z krvného obehu do rakovinového tkaniva vo väčšom množstve ako do normálneho zdravého tkaniva Používa sa na liečbu nádorových ochorení:

  • Ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka, u ktorých je zvýšené kardiálne riziko.
  • Na liečbu pokročilého ovariálneho karcinómu u žien, u ktorých zlyhala liečba prvej línie chemoterapie na báze platiny.
  • V kombinácii s bortezomibom na liečbu progresívneho mnohopočetného myelómu
  • Na liečbu Kaposiho sarkómu (KS) súvisiaceho s AIDS.

 Počas nedostatku lieku na trhu je potrebné:

  • Rozhodnutie o liečbe sa má urobiť na základe potrieb jednotlivého pacienta po starostlivom vyhodnotení možností lekárom a pacientom.
  • Uprednostniť sa majú pacienti, ktorí už dostávajú liečbu liekom CAELYX a ktorí nemajú možnosť alternatívnej liečby.
  • Nelipozomálne a nepegylované formulácie doxorubicínu nie sú bioekvivalentné s liekom CAELYX. Preto sa majú tieto alternatívy použiť iba vtedy, keď sa predpokladá, že prínos pre jednotlivého pacienta prevýši riziko.
  • Treba zvážiť neantracyklínové alternatívy, ak sa predpokladá, že prínos pre jednotlivého pacienta prevýši riziko.

O obnovení dodávok lieku CAELYX bude odborná verejnosť včas informovaná.

Ďalšie informácie

  1. Písomná komunikácia so zdravotníckym pracovníkom., 6.9.2011
  2. Oznam na stránke Európskej liekovej agentúry zo 6.8.2011

Bratislava, 8.9.2011

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png