sk

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - Sofar

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na základe vykonanej inšpekcie v zmysle § 126 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z. v z. n. p. vydal Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou spoločnosti  Sofar, s. r. o., Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra s miestom výkonu činnosti: Levická 11, 949 01 Nitra.

Na podklade vyššie uvedeného sekcia inšpekcie predložila návrh na pozastavenie činnosti distribútorovi Sofar, s.r.o.

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - Sofar

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png