sk

Usmernenie o nových pokynoch k oznamovaniu vývozu humánneho lieku

V súvislosti s novelou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá s účinnosťou od 1.1.2017 upravuje podmienky vývozu liekov, Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pripravil pre držiteľov registrácie humánneho lieku, držiteľov povolenia na veľkodistribúciu a držiteľov povolenia na výrobu liekov pokyny pre hlásenie vývozu liekov a zároveň spustil elektronický systém na oznamovanie realizovaného vývozu.

Zákon od 1.1.2017 zároveň ukladá ŠÚKL povinnosť bezodkladne zverejniť na svojej webovej stránke zoznam vyvezených liekov. Tento zoznam je dostupný na: https://portal.sukl.sk/vyvozpublic

Viac informácií nájdete v usmernení pre podanie oznámenia o vývoze humánneho lieku.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png