sk

Zoznam výdajní zdravotníckych pomôcok, ktorým bol vydaný posudok ŠÚKL na zásielkový výdaj

podľa § 35a ods. 4 písm. b) a e) zákona č. 402/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Výdajňa zdravotníckych pomôcok poskytovanie lekárenskej starostlivosti rozšírenej o zásielkový výdaj zdravotníckych pomôcok môže zabezpečovať na základe povolenia vydaného samosprávnym krajom podľa územnej príslušnosti. 

 

Poradové číslo

POSUDOK ŠÚKL

Názov výdajne zdravotníckych pomôcok

Adresa

Register domény

Poznámka

1.

KL/903/2010
zo dňa 01.07.2010

DEJA- výdajňa zdravotníckych pomôcok
Obchodné centrum Juh

Jurkovičova 2830
955 01 Topoľčany

https://shop.janadel.sk

Email:
janadel@janadel.sk

2. KL/1769/201
zo dňa 22.10.2010
Výdajňa zdravotníckych pomôcok Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov

www.zdravotnickepotreby.org

Email:
obchod@zdravmatpo.sk
3. KL/2239/2010
zo dňa 25.01.2011
Výdajňa ortopedicko-protetických pomôcok Otto Bock Röntgenová 26
851 01 Bratislava

www.ottobock.sk

Email:
vydajna@ottobock.sk
4. KL/1393/2011
zo dňa
24.08.2011 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok MEDISEA Podolie - Kopanice 958
916 22 Podolie 
www.diashop.sk Email:
medisea@medisea.sk
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png