sk

Informačný list 1/2020 BREXIT Dôležité upozornenie

Aktualizované dňa 10.7.2020

Upozorňujeme na dopady výstupu Veľkej Británie (Ďalej len "UK")  z EÚ ku dňu 31.1.2020. 
Z pohľadu legislatívy EÚ sa UK stáva od 1.2.2020 tzv.  "treťou krajinou". Prechodné obdobie sa končí 31.12.2020.
 
Dopady vystúpenia UK z EÚ v oblasti klinického skúšania po ukončení prechodného obdobia sú nasledovné:

1. Zadávateľ alebo jeho zákonný zástupca

  • Ak je zadávateľ klinického skúšania z UK, zadávateľ bude musieť pre klinické skúšanie ustanoviť alebo splnomocniť zástupcu "Legal representative", ktorý bude mať sídlo v EÚ.
  • Ak zadávateľ z 3. krajín má svojho zástupcu z UK, bude musieť zmeniť a splnomocniť nového zástupcu, ktorý bude spĺňať podmienku sídla v EÚ.
  • Nového zástupcu, alebo zmenu sídla zástupcu  je nutné predložiť formou podstatného dodatku.
  • Kontaktná osoba pre komunikáciu s regulačným úradom (napr. ŠÚKL) musí mať sídlo v EÚ.
  1. Skúšaný produkt
  • Upozorňujeme, že miesto zodpovedné za finálne prepustenie šarží skúšaného produktu, musí byť na území EÚ. Zmenu sídla kvalifikovanej osoby zodpovednej za finálne prepustenie šarže je nutné doplniť formou podstatného dodatku s aktualizovaným CTA.

Je dôležité myslieť na to, aby bola zaistená kontinuita dodávky skúšaných produktov na centrá klinického skúšania.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Európskej komisieEurópskeho parlamentuv spoločnom oznámení Európskej komisie, EMA a HMA.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png