sk

Poplatky podľa Sadzobníka výkonov a služieb

aktualizované dňa 10.1.2020

Podľa Sadzobníka ŠÚKL sa od 1.1.2020 fakturujú sponzorovi tieto poplatky:

 

Výkon alebo služba

Cena

Vydanie nového rozhodnutia o povolení klinického skúšania na základe zmeny žiadosti

135,00 €

Vedecké odporúčania: Klinické skúšanie

2 100,00 €

Vedecké odporúčania: Štúdie bezpečnosti

2 100,00 €

Poskytnutie odbornej konzultácie (ústnej, mailovej) súvisiacej s
náplňou činností štátneho ústavu, na žiadosť mimo správneho
konania, v rozsahu každej začatej 1/2 hodiny

52,00 €

 

Príjmový účet pre tieto platby je:

 

Pre krajiny SEPA:

Číslo účtu IBAN:

SK31 8180 0000 0070 0013 3630

v Euro

 

 SWIFT (BIC):

SPSRSKBAXXX

Banka:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05  BRATISLAVA

 

 

 

Pre krajiny mimo SEPA:

Číslo účtu IBAN:

 SK31 8180 0000 0070 0013 3630

a pre platby v menách

iných ako Euro

 

 

SWIFT (BIC):

 SUBASKBX

Banka:


 

 

Všeobecná úverová banka, a.s.,

Mlynské Nivy 1,

829 90 BRATISLAVA

Sadzobník výkonov a služieb je dostupný na stránke:

https://www.sukl.sk/buxus/docs//Sadzobnik_na_rok_2022_na_zverejnenie_upravy_ZP_04012022.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png