sk

Ako postupovať pri podozrení na nekvalitu lieku?

Štátny ústav neanalyzuje vzorky neregistrovaných (ilegálnych) liekov, substancií a prípravkov (napr. kozmetické výrobky, výživové doplnky) z neznámeho zdroja na žiadosť súkromných osôb.

Štátny ústav vykonáva laboratórnu kontrolu liečiv, pomocných látok a humánnych liekov, tak ako mu to vyplýva z § 129, odsek 2, písmeno b), zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade podozrenia na nekvalitu lieku kontaktujte http://www.sukl.sk/sk/inspekcia/postregistracna-kontrola-/kontakt?page_id=212

V prípade podozrenia na nežiaduci účinok spojený s podozrením na nekvalitu lieku sa treba riadiť pokynmi
http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536
 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png