sk

EDQM a Európsky liekopis sprístupnili štandardy kvality pre potreby vývoja očkovacej látky proti COVID-19

9.6.2020

EDQM vydalo tlačovú správu, v ktorej informuje o sprístupnení štandardov kvality pre potreby vývoja očkovacej látky proti COVID-19.

EDQM sa angažuje pri podpore vývoja očkovacej látky a prispieva ku globálnemu úsiliu v boji proti koronavírusu prostredníctvom zdieľania svojich poznatkov. Ponúka dočasne bezplatný prístup k relevantným usmerneniam a štandardom.

Už v začiatočných štádiách vývoja a počas definovania analytických stratégií pre potenciálne očkovacie látky je dôležité prihliadať na požiadavky kvality, ktoré sú stanovené v Európskom liekopise (Ph. Eur.).

EDQM a Ph. Eur. sa preto rozhodli sprístupniť štandardy kvality pre očkovacie látky s cieľom podporiť pracoviská, ktoré vyvíjajú očkovaciu látku (často sú to univerzity a malé alebo stredné podniky) a tak pomôcť zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť finálneho lieku. Súlad s týmito požiadavkami kvality môže v konečnom dôsledku uľahčiť schválenie registrácie lieku.

Vybrané štandardy kvality pre očkovacie látky sú dočasne prístupné pre verejnosť v bezplatnej databáze EDQM. EDQM databázu pravidelne kontroluje a podľa potreby aktualizuje.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png