sk

Informácie k príprave ex tempore pre deti s diagnózou COVID-19 – aktualizácia

3.4.2020

aktualizované 1.12.2020

Tento materiál poskytuje aktualizované stručné informácie k príprave ex tempore pre deti s diagnózou COVID-19, ktoré sú čerpané z dokumentu https://www.edqm.eu/en/news/products-and-extemporaneous-preparation-paediatric-formulations-may-be-useful-treatment-covid

Dostupné znalosti o liečbe COVID-19 sú obmedzené, preto Európske riaditeľstvo pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť (EDQM) ani Štátny ústav pre kontrolu liečiv nedávajú žiadne odporúčania na používanie uvedených liekov. Predpisujúci lekár zostáva zodpovedný za individuálne posúdenie rizika a účinku pre každého pacienta.

  1. Dexametazón

Dexametazón je vysoko rozpustné liečivo.  V niektorých krajinách je uvedený na trh vo forme perorálneho roztoku. Dostupné registrované tablety sú neobalené a môžu sa rozdrviť a použiť v prípade, že by neboli dostupné žiadne registrované lieky alebo čistá účinná látka. Predpokladá sa, že manipulácia s tabletami bude mať  minimálny vplyv na biologickú dostupnosť.

Perorálny roztok 5 mg/5mL – príprava ex tempore I.

Každých 5 mL obsahuje 5 mg dexametazónu (ako dexametazón-fosfát, disodná soľ) 

 a 45,5 mg propylénglykolu

Príprava:

Dexametazón-fosfát, disodná soľ a ďalšie tuhé látky sa rozpustia v čistenej vode. Zmieša sa s roztokom sorbitolu a pridá sa roztok metyl-parahydrxybenzoátu. Zmieša sa s banánovou esenciou. Doplní sa čistenou vodou na predpísaný objem.

Podrobný návod na prípravu: https://kennisbank.knmp.nl/login?destination=

Pomocné látky: metyl-parahydrxybenzoát, banánová esencia, edetan disodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodnáho , dodekahydrát hydrogenfosforečnau sodného, propylénglykol, kryštalizujúci roztok sorbitolu , čistená voda

Čas použiteľnosti: 12 mesiacov

Uchovávanie: vo fľašiach z jantárového skla, pri tepote do 25 °C, neuchovávať v chladničke ani v mrazničke.

Perorálny roztok 5 mg/5mL – príprava ex tempore II.

Každých 5 mL obsahuje 5 mg dexametazónu (ako dexametazón-fosfát, sodná soľ)

Príprava:

132 mg dexametazón-fosfát, sodná soľ sa rozpustí v 20 mL konzervačnej vody. Zriedi sa na 100 mL jednoduchým sirupom s konzervantom.

Pomocné látky: konzervačná voda, jednoduchý sirup s konzervantom

Čas použiteľnosti: 2 mesiace

Uchovávanie: vo fľašiach z jantárového skla v chladničke (2-8°C)

 

Perorálna suspenzia 1 mg/mL – príprava ex tempore

Každých 5 mL obsahuje 5 mg dexametazónu

Príprava:

Dexametazón sa zmieša s citrátovým tlmivým roztokom. Doplní sa jednoduchým sirupom do predpísaného objemu.

Podrobný návod na prípravu: https://www.degruyter.com/view/journals/pthp/3/2/article-p59.xml

Pomocné látky: jednoduchý sirup (65%), kyselina citrónová, citrónan sodný

Čas použiteľnosti: 15 dní pri 5 °C a 25 °C

 

Perorálna suspenzia 5 mg/mL – príprava ex tempore

Každých 5 mL obsahuje 25 mg dexametazónu (ako dexametazón-acetát)

Príprava:

664.5 mg práškovaného dexametazónu-acetátu (zodpovedá 600 mg dexametazónu) a 60 mL OraPlus sa vymieša na hustú pastu. Za stáleho miešania sa pridáva 60 mL OraSweet do vytvorenia suspenzie.

Pomocné látky:  OraSweet*, OraPlus*

Čas použiteľnosti: 2 mesiace

Uchovávanie: vo fľašiach z jantárového skla; stabilný v chladničke (2-8°C) a pri izbovej tepote(20-25 °C) v obaloch z tmavého skla. Chýbajú údaje o mikrobiologickej stabilite.

Kapsuly 10-40 mg – príprava ex tempore

Každá kapsula obsahuje 10-40 mg dexametazónu

Pomocné látky: Primojel* (poznámka: kvôli potenciálnej absorpcii dexametazónu sa nepoužíva celulóza)

*Zloženie komerčných excipientov:

OraPlus: Čistená voda, mikrokryštalická celulóza, karmelóza, xantánová guma, k-karagénan, síran vápenatý, fosforečnan sodný, kyselina citrónová, dihydrogenfosforečnan sodný, dimetikón, metylparabén, sorbát draselný

OraSweet: Čistená voda, sacharóza, glycerol, sorbitol, citrusovo-višňová aróma, kyselina citrónová, dihydrogenfosforečnan sodný, metylparabén, sorbát draselný

Primojel: dihydrát dihydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná soľ karboxymetylškrobu , koloidný bezvodý oxid kremičitý

  1. Lopinavir/Ritonavir

Lopinavir a ritonavir majú veľmi nízku rozpustnosť vo vode, čo sa odráža v použití organických rozpúšťadiel (propylénglykol a etanol) pri príprave .

V prípade kvapaliny môže byť pri podávaní dennej dávky ľahko prekročená odporúčaná denná dávka propylénglykolu. Použitie propylénglykolu je spojené s významnou klinickou toxicitou, osobitne pri novorodencoch. Toxicita vzhľadom na použité excipienty musí byť monitorovaná.

Drvenie tabliet výrazne znižuje biologickú dostupnosť (až 45% nižší AUC u detí). Podávanie rozdrvených tabliet si vyžaduje vyššie dávky (preferuje sa častejšie podávanie) a monitorovanie, aby sa zabezpečil dostatočný prísun lopinaviru pre pacienta.

Kaletra 200 mg /50 mg filmom obalené tablety

200 mg lopinavir /50 mg ritonavir 

Upozornenie: Drvenie tabliet znižuje AUC približne o 45%

Uchovávanie: pri teplote do 25 °C; podávanie s jedlom zvyšuje biologickú dostupnosť

Aktualizácia tabuliek pre lieky s obsahom chlorochínuhydroxychlorochínu bola zastavená. Počas klinického skúšania neboli preukázané priaznivé účinky pri liečbe COVID-19 (informácia a správa  EMA and WHO ).

OraPlus: Čistená voda, mikrokryštalická celulóza, karmelóza, xantánová guma, k-karagénan, síran vápenatý, fosforečnan sodný, kyselina citrónová, dihydrogenfosforečnan sodný, dimetikón, metylparabén, sorbát draselný

Oral Mix: Čistená voda, sukróza, glycerol, sorbitol, višňová aróma, mikrokryštalická celulóza, karmelóza, sodná soľ xantánovej gumy, k-karagénan, citrónan sodný, kyselina citrónová, sorbát draselný, metylparabén, simetikón

Oral Mix SF: Čistená voda, glycerol, sorbitol, višňová aróma, mikrokryštalická celulóza, karmelóza, sodium, sacharín, sodná soľ xantánovej gumy,  k-karagénan, citrónan sodný, kyselina citrónová, sorbát draselný, metylparabén, propylparabén, simetikón

OraPlus: Čistená voda, mikrokryštalická celulóza, karmelóza, xantánová guma, k-karagénan, síran vápenatý, fosforečnan sodný, kyselina citrónová, dihydrogenfosforečnan sodný, dimetikón, metylparabén, sorbát draselný

  1. Chlorochínium-fosfát (Chloroquine phosphate)

Perorálna suspenzia – príprava ex tempore

15mg/ml chlorochínium-fosfátu (zodpovedá 9.33 mg chlorochínu)

Zloženie:

4,5 g chlorochínium-fosfát, prášok  (Fagron)

SyrSpend® SF PH4 liquid cherry 473 mL* (Fagron)

Príprava:

Chorochínium-fosfát sa odváži a trituruje v trecej miske. Triturát sa rozmieša  v malom množstve  SyrSpend® SF PH4 liquid cherry na homogénnu pastu. Geometrickým radom sa postupne pridáva SyrSpend® SF PH4 liquid cherry do objemu 300 mL. Dôkladne sa premieša.

Plní sa do fliaš z tmavého (jantárového) skla.

Čas použiteľnosti: 3 mesiace

Uchovávanie: v chladničke (2-8°C) a pri izbovej tepote(20-25 °C) v obaloch z tmavého skla. Chýbajú údaje o mikrobiologickej stabilite.

*Zloženie excipientu:

SyrSpend® SF PH4 liquid cherry 473 mL: modifikovaný škrob, sukralóza, umelá višňová aróma, benzoát sodný(0.09 %), citrónan sodný, kyselina citrónová, kyselina jablčná, simetikón, čistená voda

  1. Lopinavir/Ritonavir

Lopinavir a ritonavir majú veľmi nízku rozpustnosť vo vode, čo sa odráža v použití organických rozpúšťadiel (propylénglykol a etanol) pri príprave .

V prípade kvapaliny môže byť pri podávaní dennej dávky ľahko prekročená odporúčaná denná dávka propylénglykolu. Použitie propylénglykolu je spojené s významnou klinickou toxicitou, osobitne pri novorodencoch. Toxicita vzhľadom na použité excipienty musí byť monitorovaná.

Drvenie tabliet výrazne znižuje biologickú dostupnosť (až 45% nižší AUC u detí). Podávanie rozdrvených tabliet si vyžaduje vyššie dávky (preferuje sa častejšie podávanie) a monitorovanie, aby sa zabezpečil dostatočný prísun lopinaviru pre pacienta.

Kaletra 200 mg /50 mg filmom obalené tablety

200 mg lopinavir /50 mg ritonavir

Upozornenie: Drvenie tabliet znižuje AUC približne o 45%

Uchovávanie: pri teplote do 25 °C; podávanie s jedlom zvyšuje biologickú dostupnosť

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png