sk

Informácie ohľadom pravidelných aktualizácií referenčných názvov liekových foriem

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje odbornú verejnosť, že Európske riaditeľstvo pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť (European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare - EDQM) vedie databázu štandardných názvov (Standard Terms database), ktorá obsahuje

-       termíny a definície na popísanie liekových foriem

-       spôsoby aplikácie liekov

-       názvy obalových prvkov

-       jednotky prezentácie

Účelom zoznamu štandardných názvov je zjednotenie terminológie v žiadostiach o registráciu, SmPC, v označovaní a v elektronickej komunikácii. Databáza obsahuje štandardné názvy v 33 jazykoch, vrátane slovenských prekladov.

Bližšie informácie nájdete na stránke https://standardterms.edqm.eu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png