sk

Lieky a prípravky ex tempore potenciálne využiteľné pri liečbe detí s diagnózou COVID-19

1.4.2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje, že na stránke Európskeho riaditeľstva pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť  (EDQM) boli uverejnené informácie o liekoch a pediatrických prípravkoch ex tempore, ktoré by potenciálne mohli byť použité pri liečbe COVID-19 u detí.

Pracovná skupina pre vypracovanie Európskeho pediatrického formulára (PaedForm) v tejto  výnimočnej situácii chce pomôcť farmaceutom tak, že zhromaždí doterajšie poznatky o pediatrických formuláciách (aj off-label príprava) pre skúšané účinné látky, ako aj o známych registrovaných liekoch. Informácie bude pracovná skupina uverejňovať v tabuľkách na stránke EDQM. Tieto tabuľky budú postupne aktualizované a dopĺňané.

Prvé informácie sa týkajú liekov a prípravkov s obsahom účinných látok:

Za týchto výnimočných okolností a pre nebezpečenstvo pandémie COVID-19 pracovná skupina PaedForm nemôže preverovať kvalitu uverejňovaných formulácií v zmysle štandardných postupov. Preto po ustúpení pandémie budú tabuľky odstránené a následne by mohli byť využité ako základ pre vypracovanie nových monografií.

Pracovná skupina PaedForm ani EDQM nedávajú žiadne odporúčania na používanie liekov uvedených v tabuľke v experimentálnej liečbe COVID-19. Dostupné znalosti sú obmedzené. Predpisujúci lekár zostáva zodpovedný za individuálne posúdenie prínosov a rizika pre každého pacienta.

EDQM vyzýva všetky zainteresované strany, aby podporili túto iniciatívu a poskytli ďalšie bezpečné a spoľahlivé informácie o formuláciách a liekoch na adresu pracovnej skupiny PaedForm (paedform@edqm.eu).

ŠÚKL vyzýva všetkých, aby odovzdali svoje skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

  • príprava v lekárňach – odporúčania, skúsenosti
  • príprava pediatrických liekov s obsahom hydroxychlorochínu, chlorochínu, lopinaviru/ritonaviru, atď. (aj off-label).

Zdroj: https://www.edqm.eu/en/news/products-and-extemporaneous-preparation-paediatric-formulations-may-be-useful-treatment-covid

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png