sk

Lieky a prípravky ex tempore využiteľné pri liečbe detí s diagnózou Covid-19 – aktualizácia

1.4.2020

aktualizované 1.12.2020 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje, že na stránke Európskeho riaditeľstva pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť (EDQM) boli aktualizované informácie a o liekoch a pediatrických prípravkoch ex tempore, ktoré by mohli byť použité pri liečbe Covid-19 https://www.edqm.eu/en/news/products-and-extemporaneous-preparation-paediatric-formulations-may-be-useful-treatment-covid

Pracovná skupina pre vypracovanie Európskeho pediatrického formulára (PaedForm) v tejto  výnimočnej situácii chce pomôcť farmaceutom tak, že zhromaždí doterajšie poznatky o pediatrických formuláciách (aj off-label príprava) pre skúšané účinné látky, ako aj o známych registrovaných liekoch. Informácie bude pracovná skupina a uverejňovať v tabuľkách na stránke EDQM. Tieto tabuľky budú postupne aktualizované a dopĺňané.

Aktualizované informácie sa týkajú pediatrických liekov a prípravkov ex tempore s obsahom týchto účinných látok: 

Aktualizácia tabuliek pre lieky s obsahom chlorochínu a hydroxychlorochínu bola zastavená. Počas klinického skúšania neboli preukázané priaznivé účinky pri liečbe COVID-19 (informácia a správa  EMA and WHO ):

Za týchto výnimočných okolností a pre nebezpečenstvo pandémie Covid-19 pracovná skupina PaedForm nemôže preverovať kvalitu uverejňovaných formulácií v zmysle štandardných postupov. Preto po ustúpení pandémie budú tabuľky odstránené a následne by mohli byť využité ako základ pre vypracovanie nových monografií.

Pracovná skupina PaedForm ani EDQM nedávajú žiadne odporúčania na používanie liekov uvedených v tabuľke v experimentálnej liečbe Covid-19. Dostupné znalosti sú obmedzené. Predpisujúci lekár zostáva zodpovedný za individuálne posúdenie rizika a účinku pre každého pacienta.

EDQM vyzýva všetky zainteresované strany, aby podporili túto iniciatívu a poskytli ďalšie bezpečné a spoľahlivé informácie o formuláciách a liekoch na adresu pracovnej skupiny PaedForm (paedform@edqm.eu)..

ŠÚKL vyzýva všetkých, aby odovzdali svoje skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

  • skúsenosti s liečbou (registrované lieky, liečebné postupy)
  • príprava v lekárňach – odporúčania, skúsenosti
  • príprava pediatrických liekov s obsahom dexametazónu, lopinaviru/ritonaviru (Kaletra), atď. (aj off-label).

Zdroj: EDQM

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png