sk

Oznam o účinnosti 9. vydania Európskeho liekopisu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2017 vstúpilo do platnosti 9. vydanie Európskeho liekopisu.

V roku 2017 budú publikované ďalšie dva Doplnky s účinnosťou:

  • Doplnok 9.1 - 1. apríl 2017
  • Doplnok 9.2 - 1. júl 2017

Európsky liekopis, 9. vydanie (European Pharmacopoeia – Ph. Eur. 9th Edition)

  • Európsky liekopis je súbor technických požiadaviek na prípravu, výrobu, označovanie, uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekových foriem a na hodnotenie ich kvality 
  • Európsky liekopis je výsledkom práce desiatok expertov pôsobiacich v širokom spektre medzinárodných odborných skupín začlenených v Európskej liekopisnej komisii. Pripravuje sa pod záštitou Rady Európy v súlade s Dohovorom o vypracovaní Európskeho liekopisu (European Treaty Series No. 134). Zmluvné strany prijali potrebné opatrenia, aby sa  články Európskeho liekopisu stali platnými normami používanými na ich vlastnom území.

Účel liekopisu:

  • podieľať sa na ochrane zdravia tým, že obsahuje záväzné normy na posúdenie kvality liečiv a liekov, ktoré musia dodržiavať všetci pracovníci, ktorí s liečivami a liekmi v akejkoľvek podobe zaobchádzajú.

9. vydanie Ph. Eur. platí od 1. 1. 2017. Vydanie bude postupne rozšírené o 8 doplnkov (9.1 až 9.8), vydávaných periodicky v mesiacoch január, apríl, júl. Jednotlivé doplnky obsahujú nové a revidované články a všeobecné texty, ktoré schválila Európska liekopisná komisia..

Používateľom Ph. Eur. sa odporúča sledovať index posledného platného doplnku. V prípade zmeneného článku je v indexe vyznačené číslo doplnku, v ktorom sa hľadaný článok nachádza.

Rada Európy publikuje anglickú a francúzsku verziu 9. vydania Ph. Eur. v knižnom formáte, online a USB. Publikácie Európskeho liekopisu je možné objednať na stránke EDQM http://www.edqm.eu/store.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.edqm.eu .

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png