sk

Oznam o verejnej konzultácii v oblasti skúšok disolúcie na stránke EDQM

ŠÚKL informuje odbornú verejnosť o verejnej konzultácii v oblasti skúšok disolúcie v monografiách hotových prípravkov Európskeho liekopisu (Finished Products Monographs). Na webovej stránke EDQM https://www.edqm.eu/en/news/dissolution-test-individual-monographs-solid-oral-dosage-forms-your-feedback-counts  je uverejnený elektronický dotazník, v ktorom zainteresované strany vrátane priemyslu, národných liekopisných autorít, národných kompetentných autorít a úradných kontrolných laboratórií (OMCL) môžu vyjadriť názor na zlepšenie súčasnej situácie v tejto oblasti. Cieľom prieskumu je zistiť  názor na možné prístupy, ktoré by mohla prijať Európska liekopisná komisia a posúdiť ich výhody, nevýhody a možné prínosy.

Termín pripomienkovania je do 21. februára 2019.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png