sk

ŠÚKL vypracoval prvú časť 2. vydania Slovenského farmaceutického kódexu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje odbornú verejnosť o vypracovaní prvej časti 2. vydania Slovenského farmaceutického kódexu (SFK).

Liekopisné oddelenie v spolupráci s členmi Slovenskej liekopisnej komisie pripravuje nové, 2. vydanie SFK. Pre rozsiahlosť diela nie je možné uverejniť celý text nového vydania naraz, preto bolo rozhodnuté poskytnúť odbornej verejnosti prvú časť so zámerom postupne vydávať ďalšie časti.

     V roku 2013 bol ukončený prieskum v lekárňach, ktorý bol vedený s cieľom zistiť najčastejšie predpisované a vydávané magistraliter pripravované lieky. Boli oslovené niektoré slovenské lekárne a cenné informácie o magistraliter prípravkoch poskytlo aj všetkých 5 kontrolných laboratórií ŠÚKL. Na základe údajov z lekární sa uskutočnil predbežný výber prípravkov, ktoré budú zaradené do 2. vydania SFK. V prvej časti 2. vydania SFK sa uverejňuje monografia prvého individuálne pripravovaného lieku (IPL) Solutio acidi salicylici ethanolica 5% a 10%. Monografia IPL spolu s reagenciami je uverejnená v osobitnej časti. V tejto časti sa uvádza aj zoznam liečiv a pomocných látok používaných pri príprave IPL a HPL (hromadne pripravovaných liekov) v lekárňach v Slovenskej republike.

     Okrem osobitnej časti obsahuje prvá časť 2. vydania SFK aj užitočné informácie pre lekárnikov, ktoré môžu využiť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejných aj nemocničných lekárňach. V časti tabuľky sa uvádzajú aktualizované obvyklé terapeutické dávky liečiv pre dospelých a obvyklé terapeutické dávky liečiv pre deti.

     Poslednú časť tvorí zoznam monografií Európskeho liekopisu. Monografie sú zoradené podľa latinských názvov, v tabuľkách sú anglické názvy a slovenské názvy, taktiež číslo monografie a tam, kde je to možné, je uvedené aj číslo CAS (Chemical Abstracts Service – registračné číslo CAS).

     Prvá časť 2. vydania Slovenského farmaceutického kódexu bola odovzdaná na MZ SR, ktoré v zmysle zákona vydáva Slovenský farmaceutický kódex.

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png