sk

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu, Pharmeuropa 30.3

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovania návrhov nových a revidovaných článkov pred ich zaradením do Európskeho liekopisu. Európsky liekopis stanovuje záväzné normy na posúdenie kvality liečiv, pomocných látok a liekových foriem. Pri príprave nových monografií a revízii pôvodných článkov EDQM Európska liekopisná komisia spolupracuje s výrobcami a inými zainteresovanými stranami s cieľom zosúladiť požiadavky na kvalitu so súčasnými vedeckými poznatkami. Pri vypracovaní monografií sa používajú viaceré postupy, vo všetkých prípadoch je však návrh novej monografie predložený na pripomienkovanie na stránke Pharmeuropa.

Aktuálne vydanie Pharmeuropa (30.3) dáva možnosť pripomienkovať

Nové monografie:

Almotriptan malate/Almotriptani malas (2970)

Ganoderma/Ganoderma lucidum (3001)

Latanoprost/Latanoprostum (2230)

Mouse-ear hawkweed herb with root/Hieracii pilosellae herba cum radice (2822)

Raspberry leaf/Rubi idaei folium (2950)

Rehmannia root/Rehmanniae radix (2569)

Rosuvastatin tablets/Rosuvastatini compressi (3008)

Trazodone hydrochloride/Trazodoni hydrochloridum (2857)

Trifluridine/Trifluridinum (2910)

 

Revidované monografie:

Acamprosate calcium/Acamprosatum calcicum (1585)

Bleomycin sulfate/Bleomycini sulfas (0976)

Calendula flower/Calendulae flos (1297)

Caraway fruit/Carvi fructus (1080)

Clove/Caryophylli flos (0376)

Ergometrine maleate/Ergometrini maleas (0223)

Fluoxetine hydrochloride/Fluoxetini hydrochloridum (1104)

Fraxinus rhynchophylla bark/Fraxini rhynchophyllae cortex (2452)

Hawthorn berries/Crataegi fructus (1220)

Lime flower/Tiliae flos (0957)

Lisinopril dihydrate/Lisinoprilum dihydricum (1120)

Lovage root/Levistici radix (1233)

Mycophenolate sodium/Mycophenolatum natricum (2813)

Nitrous oxide/Dinitrogenii oxidum (0416)

Nomegestrol acetate/Nomegestroli acetas (1551)

Passion flowerPassionflower herb/Passiflorae herba (1459)

Passion flowerPassionflower herb dry extract/Passiflorae herbae extractum siccum (1882)

Prednisolone sodium phosphate/Prednisoloni natrii phosphas (0735)

Rosuvastatin calcium/Rosuvastatinum calcicum (2631)

Testosterone/Testosteronum (1373)

 

Úplné znenie aj s vyznačením zmien je dostupné na stránke EDQM http://pharmeuropa.edqm.eu  Termín pripomienkovania je do 30. septembra 2018.

Pripomienky posielajte na Liekopisné oddelenie ŠÚKL (elena.mostenicka@sukl.sk), ktoré sprostredkuje ich doručenie do EDQM.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png