sk

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu, Pharmeuropa 31.3

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovania návrhov nových a revidovaných článkov pred ich zaradením do Európskeho liekopisu. Európsky liekopis stanovuje záväzné normy na posúdenie kvality liečiv, pomocných látok a liekových foriem. Pri príprave nových monografií a revízii pôvodných článkov EDQM Európska liekopisná komisia spolupracuje s výrobcami a inými zainteresovanými stranami s cieľom zosúladiť požiadavky na kvalitu so súčasnými vedeckými poznatkami. Pri vypracovaní monografií sa používajú viaceré postupy, vo všetkých prípadoch je však návrh novej monografie predložený na pripomienkovanie na stránke Pharmeuropa.

Aktuálne vydanie Pharmeuropa (31.3) dáva možnosť pripomienkovať

Revidované články:

 

2.9.4. Dissolution test for transdermal patches

 

Aripiprazole/Aripiprazolum (2617)

Baical skullcap root/Scutellariae baicalensis radix (2438)

Benserazide hydrochloride/Benserazidi hydrochloridum (1173)

Codeine phosphate sesquihydrate/Codeini phosphas sesquihydricus (0075)

Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate/Cyproheptadini hydrochloridum sesquihydricum (0817)

Dapsone/Dapsonum (0077)

Dihydrostreptomycin sulfate for veterinary use/Dihydrostreptomycini sulfas ad usum veterinarium (0485)

Disopyramide/Disopyramidum (1006)

Dosulepin hydrochloride/Dosulepini hydrochloridum (1314)

Feverfew/Tanaceti parthenii herba (1516)

Florfenicol for veterinary use/Florfenicolum ad usum veterinarium (2920)

Flucloxacillin sodium monohydrate/Flucloxacillinum natricum monohydricum (0668)

Gemcitabine hydrochloride/Gemcitabini hydrochloridum (2306)

Chenodeoxycholic acid/Acidum chenodeoxycholicum (1189)

Chlorpromazine hydrochloride/Chlorpromazini hydrochloridum (0475)

Levomepromazine hydrochloride/Levomepromazini hydrochloridum (0505)

Levomepromazine maleate/Levomepromazini maleas (0925)

Lovastatin/Lovastatinum (1538)

myo-Inositol/myo-Inositolum (1805)

Norfloxacin/Norfloxacinum (1248)

Paroxetine hydrochloride/Paroxetini hydrochloridum (2283)

Paroxetine hydrochloride hemihydrate/Paroxetini hydrochloridum hemihydricum (2018)

Patches, transdermal/ Emplastra transcutanea (1011)

Piracetam/Piracetamum (1733)

Prednicarbate/Prednicarbatum (1467)

Preparations for inhalation/Inhalanda (0671)

Promazine hydrochloride/Promazini hydrochloridum (1365)

Promethazine hydrochloride/Promethazini hydrochloridum (0524)

Propyphenazone/Propyphenazonum (0636)

Sanguisorba root/Sanguisorbae radix (2385)

Semi-solid preparations for cutaneous application/Praeparationes molles semi solidae ad usum dermicum (0132)

Sodium aminosalicylate dihydrate/Natrii aminosalicylas dihydricus (1993)

Sodium cromoglicate/Natrii cromoglicas (0562)

Tigecycline/Tigecyclinum (2825)

Xylazine hydrochloride for veterinary use/Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium (1481)

 

Nové články:

5.28. Multivariate statistical process control

 

Caspofungin acetate/Caspofungini acetas (3029)

Forsythia fruit/Forsythiae fructus (2720)

Intravesical preparations/Praeparationes intravesicales (2811)

Plasters, medicated/Emplastra medicata (3032)

Úplné znenie aj s vyznačením zmien je dostupné na stránke EDQM http://pharmeuropa.edqm.eu.  Termín pripomienkovania je do 30. septembra 2019.

Pripomienky posielajte na Liekopisné oddelenie ŠÚKL (ellen.wiesner@sukl.sk), ktoré sprostredkuje ich doručenie do EDQM.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png