sk

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu, Pharmeuropa 33.4

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovania návrhov nových a revidovaných článkov pred ich zaradením do Európskeho liekopisu. Európsky liekopis stanovuje záväzné normy na posúdenie kvality liečiv, pomocných látok a liekových foriem. Pri príprave nových monografií a revízii pôvodných článkov EDQM a Európska liekopisná komisia spolupracuje s výrobcami a inými zainteresovanými stranami s cieľom zosúladiť požiadavky na kvalitu so súčasnými vedeckými poznatkami. Pri vypracovaní monografií sa používajú viaceré postupy, vo všetkých prípadoch je však návrh novej monografie predložený na pripomienkovanie v publikácii Pharmeuropa.

 

Aktuálne vydanie Pharmeuropa (33.4) dáva možnosť do 31. 12. 2021 pripomienkovať

 

Analytické metódy:

 

2.2.35. Osmolality 

2.9.48. Particle size and shape determination by image analysis

 

Nové monografie:

 

Adhatoda vasica leaf / Adhatodae vasicae folium (2738) 

Mirabegron / Mirabegronum (3132)

Pumpkin seed / Cucurbitae semen (2941)

Saxagliptin monohydrate / Saxagliptinum monohydricum (3136)

 

Revidované monografie:

 

Ampicillin sodium / Ampicillinum natricum (0578)

Betamethasone valerate / Betamethasoni valeras (0811)

Buserelin / Buserelinum (1077)

Coccidiosis vaccine (live) for chickens / Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum (2326)

Cholesterol / Cholesterolum (0993)

Ether / Aether (0650)

Flumetasone pivalate / Flumetasoni pivalas (1327)

Fluorocholine (18F) injection / Fluorocholini (18F) solutio iniectabilis (2793)

Goldenrod / Solidaginis herba (1892)

Goldenrod, european / Solidaginis virgaureae herba (1893)

Indometacin / Indometacinum (0092)

Ketoconazole / Ketoconazolum (0921)

Lysine acetate / Lysini acetas (2114)

Methylprednisolone acetate / Methylprednisoloni acetas (0933)

Monoclonal antibodies for human use / Anticorpora monoclonalia

ad usum humanum (2031)

Nicardipine hydrochloride / Nicardipini hydrochloridum (2776)

Oxygen (98 per cent) / Oxygenium 98 per centum (3098)

Polysorbate 20 / Polysorbatum 20 (0426)

Polysorbate 40 / Polysorbatum 40 (1914)

Polysorbate 60 / Polysorbatum 60 (0427)

Polysorbate 80 / Polysorbatum 80 (0428)

Prednisolone / Prednisolonum (0353)

Prednisone / Prednisonum (0354)

Promazine hydrochloride / Promazini hydrochloridum (1365)

Propylene glycol monocaprylate / Propylenglycoli monocaprylas (2799)

Rutoside trihydrate / Rutosidum trihydricum (1795)

Sildenafil citrate / Sildenafili citras (2270)

Somatropin / Somatropinum (0951)

Somatropin concentrated solution / Somatropini solutio concentrata (0950)

Somatropin powder for injection / Somatropinum iniectabile Somatropini pulvis

ad praeparationem iniectabilem (0952)

Somatropin solution for injection / Somatropini solutio iniectabilis Somatropinum iniectabile (2370)

Tazobactam / Tazobactamum (2210)

Technetium (99mTc) sestamibi injection / Technetii (99mTc) sestamibi

solutio iniectabilis (1926)

Thiopental sodium and sodium carbonate / Thiopentalum natricum

et natrii carbonas (0212)

Winter ulcer vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids / Vaccinum ulceris hiberni inactivatum ad salmonidas cum adiuvatione oleosa ad iniectionem (2151)

 

 

Úplné znenie aj s vyznačením zmien je dostupné na stránke EDQM https://pharmeuropa.edqm.eu . Termín pripomienkovania je do 31. decembra 2021.

Pripomienky posielajte na Liekopisné oddelenie ŠÚKL (ellen.wiesner@sukl.sk), ktoré sprostredkuje ich doručenie do EDQM.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png