sk

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu, Pharmeuropa 34.1

 

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovania návrhov nových a revidovaných článkov pred ich zaradením do Európskeho liekopisu. Európsky liekopis stanovuje záväzné normy na posúdenie kvality liečiv, pomocných látok a liekových foriem. Pri príprave nových monografií a revízii pôvodných článkov EDQM a Európska liekopisná komisia spolupracuje s výrobcami a inými zainteresovanými stranami s cieľom zosúladiť požiadavky na kvalitu so súčasnými vedeckými poznatkami. Pri vypracovaní monografií sa používajú viaceré postupy, vo všetkých prípadoch je však návrh novej monografie predložený na pripomienkovanie v publikácii Pharmeuropa.

 

Aktuálne vydanie Pharmeuropa (34.1) dáva možnosť do 31. 3. 2022 pripomienkovať

 

Všeobecné kapitoly:

2.7.28. Colony-forming cell assay for human haematopoietic progenitor cells

2.7.29. Nucleated cell count and viability

https://www.edqm.eu/en/news/revised-colony-forming-cell-assay-human-haematopoietic-progenitor-cells-2728-and-nucleated-cell

3.1.17. Cyclo-olefin copolymers

 

Nové monografie:

 

Burdock root/ Arctii radix (2943)

Eclipta herb with root/ Ecliptae herba cum radice (2852)

Gallium (68Ga) oxodotreotide injection/ Gallii (68Ga) oxodotreotidi solutio iniectabilis (3050)

Gallium (68Ga) DOTANOC injection/ Gallii (68Ga) DOTANOC solutio iniectabilis (3051)

Gozetotide for radiopharmaceutical preparations/ Gozetotidum ad radiopharmaceutica (3042)

Horse-chestnut bark/ Hippocastani cortex (2945)

Immortelle flower/ Helichrysi flos (3089)

Oxodotreotide acetate for radiopharmaceutical preparations/ Oxodotreotidi acetas ad radiopharmaceutica (3157)

 

Revidované monografie:

 

Agnus castus fruit/ Agni casti fructus (2147)

Bismuth subcarbonate/ Bismuthi subcarbonas (0012)

Bismuth subgallate/ Bismuthi subgallas (1493)

Bismuth subnitrate, heavy/ Bismuthi subnitras ponderosus (1494)

Bismuth subsalicylate/ Bismuthi subsalicylas (1495)

Black horehound/ Ballotae nigrae herba (1858)

Bogbean leaf/ Menyanthidis trifoliatae folium (1605)

Caspofungin acetate/ Caspofungini acetas (3029)

Centaury/ Centaurii herba (1301)

Donepezil hydrochloride/ Donepezili hydrochloridum (2582)

Edotreotide acetate for radiopharmaceutical preparations/ Edotreotidi acetas ad radiopharmaceutica (2544)

Fenbendazole for veterinary use/ Fenbendazolum ad usum veterinarium (1208)

Halofantrine hydrochloride/ Halofantrini hydrochloridum (1979)

Ispaghula husk/ Plantaginis ovatae seminis tegumentum (1334)

Mepyramine maleate/ Mepyramini maleas (0278)

Mercaptopurine monohydrate/ Mercaptopurinum monohydricum (0096)

Milk thistle fruit/ Silybi mariani fructus (1860)

Norgestrel/ Norgestrelum (0940)

Oak bark/ Quercus cortex (1887)

Pelargonium root/ Pelargonii radix (2264)

Pimozide/ Pimozidum (1254)

Potassium acetate/ Kalii acetas (1139)

Psyllium seed/ Psyllii semen (0858)

Rabeprazole sodium/ Rabeprazolum natricum (2868)

Salbutamol/ Salbutamolum (0529)

Salbutamol sulfate/ Salbutamoli sulfas (0687)

Sotalol hydrochloride/ Sotaloli hydrochloridum (2004)

Sulfobutylbetadex sodium/ Sulfobutylbetadexum natricum (2804)

Tormentil/ Tormentillae rhizoma (1478)

Valerian dry aqueous extract/ Valerianae extractum aquosum siccum (2400)

Valerian dry hydroalcoholic extract/ Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (1898)

Valerian root/ Valerianae radix (0453)

Valerian root, cut / Valerianae radix minutata (2526)

Valerian tincture/ Valerianae tinctura (1899)

Zinc acetate dihydrate/ Zinci acetas dihydricus (1482)

Xanthan gum/ Xanthani gummi (1277)

Xylose/ Xylosum (1278)

 

Úplné znenie aj s vyznačením zmien je dostupné na stránke EDQM https://pharmeuropa.edqm.eu . Termín pripomienkovania je do 31. marca 2022.

Pripomienky posielajte na Liekopisné oddelenie ŠÚKL (ellen.wiesner@sukl.sk), ktoré sprostredkuje ich doručenie do EDQM.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png