sk

Antibiotická rezistencia: Čo môžem urobiť?

18.11.2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa prostredníctvom vlastnej kampane na sociálnych sieťach opäť zapája do zvyšovania povedomia o správnom užívaní antibiotík a antibiotickej rezistencii. Témou kampane je Antibiotická rezistencia: Čo môžem urobiť? Nadväzuje tak na Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách a na Svetový týždeň povedomia o antimikrobiálnych liekoch.

Antibiotiká predstavujú jeden zo základných pilierov modernej medicíny. Používajú sa na liečbu veľkej škály bakteriálnych infekcií. Konkrétne antibiotikum môže byť účinné proti jednému alebo viacerým typom baktérií. Slovo antibiotikum sa skladá z dvoch častí: anti = proti a bios = život. Antibiotikum je teda látka, ktorá usmrcuje niektoré mikroorganizmy alebo bráni ich rozmnožovaniu.

Keď baktérie získajú voči antibiotikám určitú odolnosť, daný jav nazývame antibiotická rezistencia. Rezistencia na antibiotiká nevzniká priamo u ľudí či zvierat, ale vytvárajú si ju bakteriálne bunky, čím sa znižuje liečebný účinok antibiotík. Antibiotická rezistencia predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie, potravinovú bezpečnosť a rozvoj. Antibiotiká majú na rezistentné baktérie nižší alebo žiaden účinok, čo má za následok dlhšiu hospitalizáciu pacientovzvýšenú úmrtnosť, ale aj vyššie náklady na liečbu.

Antibiotická rezistencia je fenomén, ktorý sa vyskytuje bežne v prírode, avšak nadmerné alebo nesprávne užívanie antibiotík tento proces urýchľuje. Existuje prirodzená rezistencia, ktorá je daná genetickou informáciou baktérie. Komplikáciu liečby predstavuje získaná rezistencia, ktorá vzniká následkom stretu baktérie s určitým antibiotikom.

Antibiotická rezistencia je komplexný problém a vyžaduje si spoluprácu medzi viacerými sektormi a stranami (zákonodarcovia, farmaceutický priemysel, poľnohospodársky a potravinársky sektor, zdravotnícki pracovníci, pacienti, atď.). Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa v rámci svojej kompetencie každoročne zameriava na šírenie osvety najmä medzi laickou verejnosťou. Podľa údajov Eurobarometra zo septembra 2018 až 61 % ľudí na Slovensku nevedelo, že antibiotiká neúčinkujú proti vírusom a až 25 % Slovákov uviedlo, že naposledy užilo antibiotiká proti chrípke alebo prechladnutiu. Obe tieto ochorenia sú zvyčajne vírusového pôvodu a užívanie antibiotík pri ich liečbe nemá žiaden prospech pre pacienta.

Čo môže urobiť každý človek pre spomalenie antibiotickej rezistencie?

Predchádzať ochoreniam

Mnohým ochoreniam dokážeme efektívne a jednoducho predchádzať. Základom je správna hygiena rúk a absolvovanie povinných očkovaní. Pri závažnom ohrození verejného zdravia, akým je prebiehajúca pandémia COVID-19, je potrebné dodržiavať inštrukcie a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, akými sú nosenie rúška, zníženie mobility a pod. Aj keď COVID-19 je vírusové ochorenie, pri komplikovanom priebehu sa u pacienta môže vyvinúť aj sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá si môže vyžadovať liečbu antibiotikami.

Riadiť sa pokynmi lekára

Ak má človek podozrenie na bakteriálne ochorenie, v žiadnom prípade by si nemal antibiotiká „naordinovať“ sám, napr. ak mu zostali po predchádzajúcom ochorení. Riaditeľka ŠÚKL-u PharmDr. Zuzana Baťová hovorí: „Antibiotiká užívajte len na základe lekárskeho predpisu. Antibiotiká zároveň neliečia chrípku, prechladnutie, ani iné vírusové ochorenie. Diagnostika je v rukách lekára. Preto nevyvíjajte na lekára nátlak, ak vám antibiotikum nechce predpísať. Takisto sa v žiadnom prípade nesnažte presvedčiť lekárnika, aby vám antibiotiká predal bez lekárskeho predpisu.“

Predpísané antibiotiká je potrebné užívať vždy v tú istú hodinu, aby bola dosiahnutá potrebná hladina antibiotika v tele. Takisto sa vyžaduje doužívanie celej predpísanej dávky.  To, že pacient už nepociťuje príznaky, neznamená, že došlo k likvidácii baktérie a infekcia sa môže vrátiť. Zároveň môžu baktérie prispôsobiť svoje obranné schopnosti  proti antibiotiku, s ktorým sa stretli, kedy vzniká rezistencia.

Nespotrebované antibiotiká odniesť do lekárne

Ak vám z akéhokoľvek dôvodu zostanú nespotrebované antibiotiká, odneste ich do lekárne. Lieky nepatria do koša a musia sa zlikvidovať špeciálnym spôsobom. Nespotrebované lieky si v žiadnom prípade nenechávajte „pre istotu“ na prevenciu alebo liečbu iného ochorenia. Takisto sa s antibiotikami nedeľte s inými, ani keď majú rovnaké príznaky ako vy.

 

Informačná kampaň prebieha na sociálnych sieťach FacebookInstagram v dňoch 18.-24.11.2020.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png